„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Contractul colectiv a intrat în vigoare

Update:

Ministerul Tineretului și Sportului a publicat pe site Acordul / Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi subordonate Ministerului Tineretului și Sportului 2019 – 2021. Documentele vor fi publicate pe site-ul fiecărei unități și pot fi descărcate de aici:

Contractul colectiv de muncă

Acord colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unități – MTS

Acord la nivelul grupului de unități din cadrul MTS

__________________________________________________

Ministerul Muncii a înregistrat Contractul colectiv de muncă la nivelul Grupului de unități Ministerul Tineretului și Sportului, conform Legii nr.62/2011 – Legea dialogului social și acesta a intrat în vigoare începând cu data înregistrării.

Art. 143 Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregistrează prin grija părţilor, după cum urmează:  b) contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate, la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 144 Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării lor la autoritatea competentă sau de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.

Art. 145 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, inspectoratele teritoriale de muncă vor proceda la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de prezenta lege.

Contractele colective de muncă au ca scop promovarea unor relații de muncă echitabile, care să asigure securitatea socială a angajaților. Mai apoi, prin negocieri și renegocieri, acestea pot să prevină și să limiteze conflictele de muncă. Importanța contractelor colective de muncă este dată de influența acestora asupra raporturilor de muncă, dar și față de drepturile salariaților, care pot fi îmbunătățite considerabil în acest fel. Chiar dacă există o legislație generală a muncii (Codul Muncii), aplicarea acesteia prin intermediul unor contracte colective de muncă, comportă un specific pentru fiecare ramură de activitate în parte, de la un grup de angajatori la altul sau de la un angajator la altul. Cu alte cuvinte, clauzele unui contract colectiv au valoare normativă, funcționând ca un cod al muncii valabil doar pentru semnatari.

SNST a avut în vedere ca, prin documentele semnate cu MTS, în afara unor beneficii suplimentare pentru membrii, să poată asigura o dată în plus respectarea drepturile salariaților, membrii ai Sindicatului Național Sport și Tineret, chiar și  în cazul procesului de descentralizare a competențelor din domeniile tineret şi sport. Cele trei documente – CCM, ACM și Acordul pentru membrii SNST urmează să fie încărcate pe site-ul MTS (scanate / semnate / înregistrate) și vor fi transmise către toate unitățile pentru a fi aduse la cunoștința salariaților. 

Prevederile Acordului MTS – SNST se aplică şi produc efecte numai asupra salariaților membri ai Sindicatului Național Sport și Tineret:

 • Salariaţii membri ai Sindicatului Național Sport și Tineret care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 4 zile lucrătoare; 
 • Salariaţii membri ai Sindicatului Național Sport și Tineret beneficiază de o zi liberă plătită în data de 6 aprilie – Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace. În cazul în care activitatea angajatorului nu permite acordarea zilei libere, aceasta va fi acordată în altă zi din luna aprilie;
 • Angajatorul va deconta din bugetul propriu cheltuielile privind taxele, atestările şi cotizațiile anuale necesare exercitării obținerii avizelor și calificărilor obligatorii în vederea exercitării profesiei şi indeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 • Angajatorul va deconta din bugetul propriu cheltuilelile efectuate de salariați privind deplasările în interes de serviciu şi/sau în îndeplinirea sarcinilor din fişa postului;
 • Liderii şi viceliderii grupelor Sindicatului Național Sport și Tineret beneficiază de reducerea programului lunar de lucru cu 3 zile lucrătoare, cumulat sau fragmentat, timpul astfel acordat fiind considerat timp efectiv lucrat în unitate.
 • În cazurile prevăzute mai sus nu se vor diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale de lucru şi nu va fi afectată activitatea profesională a celor în cauză;

Contractul colectiv de muncă prevede că toți salariaţii au dreptul, la cerere, la zile libere plătite, pentru evenimente familiale deosebite după cum urmează:

 • 5 zile lucrătoare pentru căsătoria/cununia salariatului;
 • 3 zile lucrătoare pentru naşterea/botezul unui copil, plus 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
 • 3 zile lucrătoare pentru căsătoria unui copil;
 • 3 zile lucrătoare la decesul soţului sau al unei rude a salariatului, până la gradul IV inclusiv.
 • donatorii de sânge, conform legii;
 • 5 zile lucrătoare la schimbarea locului de muncă sau a domiciliului în altă localitate;
 • o zi lucrătoare cu ocazia zilei de naştere a salariatului, la data respectivă sau în cursul lunii prin recuperarea timpului acordat, la cerere;
 • 2 zile pentru naşterea unui nepot;
 • o zi lucrătoare pentru controlul medical anual;
 • o zi liberă plătită anual, după data la care au împlinit 5 ani vechime în instituţie.

Membrii Sindicatului Național Sport și Tineret au dreptul la două zile suplimentare pentru evenimentele familiale deosebite.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Echipa SNST

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Contractul colectiv a intrat în vigoare

Share on facebook
Distribuie