„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Contestatii salariale

Reamintim celor care pana la aceasta data nu au contestat decizia de modificare a salariului incepand cu 01.01.2018, ca este necesar sa contestam deciziile / dispozitiile / actele aditionale la contractul individual de munca emise in temeiul art. 38, alin.3) din Legea 153/2017   prin care au fost stabilite noile salarii de baza, pentru cazurile in care acestea nu sunt acordate in raport cu vechimea in munca, in conditiile legii.

De asemenea, pentru personalul medical (medic, asistent medical, kinetoterapeut, psiholog, maseur) trebuie stabilite salariile de baza pentru functiile specifice FAMILIEI OCUPAȚIONALE DE FUNCȚII BUGETARE ”SĂNĂTATE SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ” (anexa II a Legii nr.153 / 2017), de catre ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice, prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele legii si aplicabile categoriei de personal respective.

Mentionam ca termenul de depunere este de 20 de zile de la data primirii (comunicarii) deciziei si transmitem celor interesati modelele de contestatii care vor fi completate in dublu exemplar si inaintate catre angajator. Pastrati un exemplar si asteptati raspunsul institutiei timp de 30 de zile, iar Sindicatul Naţional Sport si Tineret va asigura pentru membrii sai, suportul necesar pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legii si reprezentarea acestora in fata instantelor de judecata in vederea stabilirii corecte a cuantumului salariului de baza corespunzator functiei, acordat  in raport cu vechimea in munca, majorat cu 25% conform art. 38, alin.3) din Legea 153/2017.

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Contestatii salariale