Guvernul Romaniei intentioneaza sa codifice cadrul legal din domeniul administratiei publice prin intermediul unui Cod Administrativ si al unui Cod de Procedura Administrativa.

Proiectul ce poate fi consultat mai jos se afla  in procedura de avizare la Consiliul Economic si Social.

Codul Administrativ isi propune sa fie legea de baza a administratiei publice si sa urmareasca cadrul juridic necesar asigurarii stabilitati si eficientei autoritatilor atat la nivel central cat si la nivel local.

Domeniile care fac obiectul de reglementare al proiectului Codului Administrativ sunt:

 1. Administratia Publica Centrala;
 2. Prefectul, institutia prefectului si serviciile publice deconcentrate;
 3. Administratia publica locala;
 4. Exercitarea dreptului de proprietate publica si privata a statutului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
 5. statutul functionarilor publici si statutul juridic aplicabil personalului contractual din administratia publica;
 6. raspunderea administrativa;
 7. serviciile publice;

Prin prevederile sale, proiectul are impact si asupra diferitelor categorii de personal din administratia publica, in special asupra functionarilor publici, avand in vedere ca statutul functionarilor publici si statutul juridic aplicabil personalului contractual din administratia publica este unul din domeniile ce fac obiectul de reglementare al viitorului Cod Administrativ.

Soluțiile noi de reglementare privind statutul funcționarilor publici si al personalului contractual din administrația publica propuse vizeaza:

 • recrutarea si selectia functionarilor publici din administratia publica se va face prin concurs national ( din anul 2020, perioada 2018 -2019 va fi organizat sistem pilot)
 • descentralizarea organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor publice catre autoritatile administratiei publice locale, eliminandu-se avizele ANFP. (avizele vor fi inlocuite cu obligativitatea notificarii ANFP, anterior publicarii anuntului si totodata ANFP va avea rol de control cu privire la respectarea prevederilor legale in organizarea concursurilor.)
 • vechimea pentru ocuparea functiilor publice de conducere se extinde (pentru sef birou- de la 2 la  3 ani, pentru sef serviciu- de la 2 la 5 ani, pentru directori si directori generali- de la 3 la 7 ani, pentru inalti functionari publice- de la 5 la 7 ani).
 • se va realiza Sistemul National de evidenta a ocuparii in sectorul public pe care il va administra ANFP si care va sta la baza evidentei centralizate a personalului platit din fonduri publice
 • se elimina restrictia privind transferul la cerere al functionarilor publici intre institutii de pe paliere administrative diferite
 • functionarii publici vor fi evaluati semestrial, iar evaluarea va fi orientata pe indeplinirea obiectivelor, precum si pe testari profesionale
 • in cadrul procesului de evaluare a functionarilor publici de conducere, testarea profesionala va fi realizata de o comisie care poate sa includa reprezentanti ai ANFP
 • evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarilor unitatilor administrativteritoriale   se va face de catre o comisie de evaluare formata din primar/presedintele consiliului judetean si consilieri locali/județeni;
 • se clarifica raspunderea disciplinara a functionarilor publici, in sensul corelarii exprese a sanctiunilor cu gravitatea abaterilor disciplinare si introducerea de noi abateri si sanctiuni.( Spre exemplu: in cazul absentelor nemotivate de la serviciu sau nerespectarii programului de lucru in mod sistematic, poate fi aplicata sanctiunea destituirii din functia publica)
 • se distinge in mod clar intre raspunderea pentru oportunitatea actelor, care aparține exclusiv demnitarilor/alesilor locali și raspunderea pentru corectitudinea tehnica si legalitatea actelor, care apartine personalului de specialitate – functionarii publici vor raspunde pentru actele pe care le semneaza/contrasemneaza/avizeaza cu încalcarea prevederilor legale ( Spre exemplu: In domeniul achizitiilor publice, rolul ordonatorului principal de credite, care nu poate fi intotdeauna un specialist in domeniul achizitiilor publice, consta exclusiv in semnarea acestor documente in vederea investirii lor cu formula de autoritate. Astfel, ca urmare a aplicarii prevederilorCodului Administrativ, ordonatorul principal de credite va raspunde doar pentru aspecte de oportunitate, iar personalul de specialitate care a intocmit, avizat sau contrasemnat, dupa caz, va raspunde pentru aspectele tehnice si/sau de legalitate.)

Proiectul Codului Administrativ poate fi consultat aici

Sursa: PUBLISIND

Asteptam propunerile dvs. la adresa de e-mail: snst.contact@yahoo.com