„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Cerere pentru acordarea unor zile libere pentru părinți – descarcă formularul

Condițiile ce trebuie îndeplinite

Începând cu anul școlar 2020-2021, angajatorii sunt obligați să acorde și să plătească zile libere pentru părinți. Guvernul a adoptat OUG 147/2020, care reglementează modul prin care părinții, angajați la stat ori privat, pot beneficia de concediu supraveghere copil în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021.

Condițiile ce trebuie îndeplinite de părintele care solicită zile libere sunt:

  • are copii de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilități, și sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară;
  • celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Părinții au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

Pentru aceste perioade, părinții vor fi plătiți de către angajator cu 75% din salariul de bază (fără sporuri).

Ordinul nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activitatilor didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie anteprescolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 10 septembrie 2020.

Model de cerere pentru acordarea unor zile libere pentru părinți

Declarație pe propria răspundere

Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (5) și angajatorul se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 147 din 27 august 2020

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Cerere pentru acordarea unor zile libere pentru părinți – descarcă formularul