„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

CCS Ploiești și SNST au semnat

CCM valabil pentru următorii doi ani

ITM Prahova a înregistrat la nr. 10235/04.06.2020 Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate – Casa de Cultură a Studenților Ploiești.  Documentul are o valabilitate de doi ani, iar dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni.

Prezentul contract colectiv de muncă cuprinde drepturile şi obligațiile angajatorului și ale salariaților cu privire la modul de aplicare a prevederilor normative în referire la:

  • condițiile generale de muncă;
  • solicitarea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă;
  • sănătatea și securitatea în muncă:
  • programul zilnic de muncă și dreptul la concedii și zile libere;
  • pregătirea și perfecționarea profesională;
  • identificarea și stabilirea unor practici și măsuri unitare în ceea ce privește acordarea drepturilor de care beneficiază personalul auxiliar de specialitate, conex și contractual;
  • alte măsuri de protecție, cu excepția celor prevăzute de art. 10 și 11 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru cei aleși să reprezinte sau cei din organele de conducere ale organizațiilor sindicale, potrivit legii.

În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații, ținând seama de specificul raportului de muncă al fiecărei categorii de salariați.

Orice discriminare, directă sau indirectă, față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.

*La încheierea contractelor colective de muncă părțile sunt considerate egale și libere. (Codul Muncii)

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: CCS Ploiești și SNST au semnat

Share on facebook
Distribuie