„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Casa de Cultură a Studenților Pitești, primul Contract colectiv de muncă

2020 - 2022

Casa de Cultură a Studenților Pitești are pentru prima dată un Contract colectiv de muncă la nivel de unitate. În urma verificărilor, ITM Argeș a înregistrat CCM-ul semnat de conducerea CCS Pitești pe de o parte și SNST în calitate de reprezentant al membrilor săi, pe de alta parte. Sindicatul este reprezentativ la nivelul acestei unități conform hotărârii civile date de Judecătoria sectorului 3 București.

Documentul primit astăzi prin poștă a intrat în vigoare odată cu înregistrarea sa la ITM și are o valabilitate de doi ani. Dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni.

La nivelul Grupului de unități “Ministerul Tineretului și Sportului și unitățile subordonate” este în vigoare Contractul colectiv de muncă (2019 – 2021) semnat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin reprezentant legal, ministrul tineretului și sportului şi Federatia PUBLISIND, în baza mandatului Sindicatului Național Sport și Tineret.

Precizări pentru grupele interesate de negocierile colective:

  • Inițiativa negocierii aparține angajatorului sau organizatiei patronale, iar dacă acesta nu inițiază negocierile, sindicatul reprezentativ va inția procedura.
  • Durata negocierii colective nu poate depăși 60 de zile calendaristice decât prin acordul părților.
  • La prima sedință de negociere se stabilesc informațiile publice și cu caracter confidențial pe care angajatorul le va pune la dispoziția delegaților sindicali. De asemenea, părțile vor consemna în procesul-verbal următoarele: componența nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise; nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă; durata maximă a negocierilor convenită de părți; locul și calendarul reuniunilor; dovada reprezentativității părților participante la negocieri; dovada convocării tuturor părților îndreptățite să participe la negociere; alte detalii privind negocierea.
  • Data la care se desfășoară prima ședință de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanșate.
  • Informațiile pe care angajatorul sau organizația patronală le va pune la dispoziția delegaților sindicali, vor cuprinde cel puțin date referitoare la: situația economico-financiară la zi și situația ocupării forței de muncă.
  • La fiecare ședință de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanții mandatați ai părților în care se va consemna conținutul negocierilor.
  • Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi și obligații numai în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

 

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Casa de Cultură a Studenților Pitești, primul Contract colectiv de muncă