Angajații din sistemul bugetar care lucrează pe aceleași poziții vor trebui să fie plătiți în mod egal, fără a mai exista discriminări între ei. Decizia aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, care a acceptat solicitarea Curții de Apel Brașov cu privire la interpretarea și aplicarea unor prevederi din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Redăm mai jos decizia ICCJ:

„Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov – Secţia civilă, în dosarul nr. 2710/62/2022, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă: În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 6 lit. b) şi c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că principiile nediscriminării şi egalităţii pot fi invocate pentru egalizarea la nivel maxim a salariilor de bază, cu luarea în considerare inclusiv a majorărilor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive, sub rezerva ca ele să aibă aplicabilitate generală la nivelul aceleiaşi categorii profesionale din cadrul aceleiaşi familii ocupaţionale”.

Este vorba mai exact despre angajații din sistemul bugetar care desfășoară aceeași activitate în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice. Potrivit deciziei instanței, ei vor trebui să beneficieze de salarii egale, aliniate la nivelul celui mai înalt salariu existent în prezent pe același nivel, chiar dacă acest nivel superior a fost obținut prin intermediul intervenției instanțelor.

Pentru a asigura o egalizare la nivelul maxim al salariilor de bază, din momentul deciziei ICCJ, pot fi invocate principiul nediscriminării și egalității. Decizia ICCJ este obligatorie pentru toate instanțele.

Cum se va aplica însă această decizie și de când? Cei care se regăsesc în categoriile menționate mai sus au posibilitatea și dreptul să își acționeze în instanță angajatorul, iar rezultatul este unul previzibil. Însă, în mod normal, ar trebui să aibă loc o egalizare a salariilor din sistemul bugetar fără să fie nevoie de implicarea, din nou, a instanțelor judiciare. Text și foto preluate: Federația PUBLISIND.

SNST promovează acțiuni în instanță prin care solicită obligarea angajatorilor la stabilirea și recalcularea salariului de bază lunar cuvenit membrilor de sindicat, la nivelul maxim corespunzător funcției, studiilor, gradului/treptei, clasei de salarizare, vechimii în funcție sau în specialitate aplicat în cadrul aceleiași categorii profesionale/familii ocupaționale.