„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Avocatul Poporului, despre condiţionarea exercitării dreptului la muncă

Măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligații financiare pentru salariați

Avocatul Poporului apreciază că soluţiile legislative care condiţionează exercitarea dreptului la muncă de certificatul de vaccinare / testare (cu plata testelor realizată de către angajat), sub sancţiunea suspendării contractului individual de muncă, respectiv a încetării de drept a acestuia reprezintă măsuri restrictive privind exerciţiul dreptului la muncă, al egalităţii în drepturi şi al asigurării măsurilor de protecţie socială, măsuri lipsite de proporţionalitate şi inadecvate scopului urmărit.
Important!
– Codul muncii stabilește prin articolul 175 că “măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligații financiare pentru salariați.”
– Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, prin art. 7 alin. 6 stabilește că “măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în munca nu trebuie să comporte în nicio situație obligații financiare pentru lucrători.”
Așadar, dacă angajatorul consideră necesar ca salariații să prezinte rezultatul unui test PCR pentru ca aceștia să își poată desfășură activitatea, tot acesta este obligat de a suporta toate cheltuilelile privind testarea salariaților, ori de câte ori acesta consideră necesar.

Avocatul Poporului apreciază că soluţiile legislative menţionate, în forma propusă, sunt de natură să aducă atingere următoarelor prevederi constituţionale: dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii, consacrat de art. 41, interzicerii discriminării pe criterii de avere, prevăzută în art. 16 alin. (1) şi art. 4 şi încălcării dreptului beneficiarilor din centrele rezidenţiale la măsuri de asistenţă socială, recunoscut de art. 47 alin. (2) teza finală din Legea fundamentală”.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Avocatul Poporului, despre condiţionarea exercitării dreptului la muncă