„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Afla aici conditiile ajutorului financiar pentru angajarea unei bone

În Monitorul Oficial al României,Partea I, nr.271 din 1 aprilie 2020 a fost publicată Legea nr.35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă ce are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de către autoritățile publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preșcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condițiile prevăzute în Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Astfel, de acest ajutor financiar pot beneficia persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară și ale căror venituri sunt de până la 3500 lei pe membru de familie și care se află în una din următoarele situații:

  • este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
  • are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
  • este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr. 272/2004  privind protecția și promovarea drepturilor copilului.   

Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete  lunare pe membru de familie, după cum urmează:

până la 2.100 lei – 710 lei;

de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;

de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;

de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

Pentru a beneficia de acordarea acestui ajutor financiar, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară trebuie să îndeplinească în mod cumulativ urmatoarele condiții:

  • să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de  legislația în vigoare
  • sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități  independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole,  silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

Pot benefica de sprijinul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile menționate anterior, dar îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:

sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene,    respectiv a municipiului București, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției  pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Ajutorul pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

De reținut este faptul că această lege intră  în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Puteti consulta mai jos conținutul integral al acestui act normativ:

Legea-nr-35-2020-privind-acordarea-unui-ajutor-financiar-familiilor-pentru-plata-serviciilor-oferite-de-bona

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Afla aici conditiile ajutorului financiar pentru angajarea unei bone