„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

A fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru salariații CCSS Tei

Sindicatul Național Sport și Tineret - Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei / CCM 2023 - 2025

SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă București, CCM la nivel de unitate, CCSS Tei. Noul Contract reprezintă un pas important în asigurarea drepturilor și condițiilor de muncă favorabile pentru membrii de la această instituție.

Complexul Cultural-Sportiv Studențesc TEI s-a înființat în anul 1952, în structura Ministerului Învățământului, fiind conceput inițial ca tabără estivală pentru studenți și cadre didactice. În prezent, CCSS TEI este instituție publică, în subordinea Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu finanțare din bugetul propriu și subvenții de la bugetul de stat.

Prin noul contract colectiv de muncă la nivel de unitate, salariații beneficiază acum de o protecție suplimentară a locurilor de muncă și a drepturilor lor. Aceasta înseamnă că membrii noștri vor avea un cadrul legal solid pentru a se apăra și a beneficia de drepturile legale, condiții de muncă adecvate, zile suplimentare de concediu de odihnă și zile libere pentru situații familiale deosebite.

Codul muncii, Art. 229, defineşte contractul colectiv ca fiind „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Legea Dialogului Social defineşte contractul colectiv de muncă la art.1 lit. i) ca fiind „convenția încheiata în formă scrisă între angajator sau organizația patronală și reprezentanții angajaților, prin care se stabilesc clauze privind drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale”.

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

SNST continuă negocierile pentru încheierea Contractelor colective la nivelul tuturor unităților din domeniile noastre de activitate, obiectivul propus este acela de a avea CCM în toate grupele. Tot mai mulți colegi din domeniile noastre de activitate se regăsesc în mesajele şi acţiunile noastre şi se alătură echipei, zilnic primim cereri de aderare la organizație.    ? Adeziune online   sau   descarcă Adeziunea

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: A fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru salariații CCSS Tei