„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

14 august 2017 – zi liberă

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 14 august 2017 se stabileşte ca zi liberă.

(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 19 august 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 25 august 2017, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Prestarea activităţii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. — Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3. — Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 14 august 2017 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4. — (1) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit aferente datei de 14 august 2017 se înregistrează în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 14 august 2017.

(2) În ziua de 14 august 2017, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de Resurse Proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice poate fi stabilită şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

  1. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Teiu Păunescu,

secretar de stat

  1. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Bucureşti, 20 iulie 2017   Nr. 512.

Sindicatul Național Sport și Tineret: 14 august 2017 – zi liberă