„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

10% pentru unii, motiv de nemulțumire pentru 100%

Astăzi, 10.12.2018, MTS-ul a transmis unităților din subordine răspunsul primit de la Ministerul Muncii, conform punctului de vedere solicitat: “Față de cele de mai sus, precizăm că, potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017, salarizarea personalului de specialiatate din federațiile sportive și din unitățile sportive se face potrivit Anexei nr.VIII cap.II lit.D iar majorarea cu 10% se aplică personalului încadrat pe funcțiile de specialitate prevăzute în anexa menționată. Adresa Ministerul Muncii 10.12.2018

Specialiștii din Ministerul Tineretului și Sportului, doctori în drept, economiști, experți în salarizare, politici de personal, resurse umane și audit nu au putut elabora propria părere și au trimis doar punctul de vedere al Ministerului Muncii. Nu au reușit să întocmească instrucțiuni de aplicare, nu și-au asumat o listă cu “funcțiile de specialitate” care vor beneficia de această majorare și nici nu au indicat strict „unitățile sportive” vizate de această lege. MTS-ul a trimis un e-mail sec, nesemnat și neasumat de nimeni: „Având în vedere Legea nr.287/2018 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.153/2017, vă transmitem alăturat punctul de vedere al Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea MTS.” 

Nu au putut explica de ce bazele sportive nu sunt “unități sportive”, nici de ce în categoria “funcții de specialitate” intră doar funcțiile de specialitate sportivă, nu și cele administrative, etc. Nu au fost în stare nici să înainteze sau să susțină memoriul nostru, în care am arătat că prin acordarea majorării de 10% doar funcțiilor de specialitate sportivă, se produce o nouă nedreptate față de ceilalți angajați implicați în activitățile de sport, tineret, tabere și cultură. Au spus că nu e treaba lor. Sincer, ne întrebăm: care este treaba lor ?

 Atât procedura cât și termenul în care s-a răspuns (vezi datele de intrare – ieșire) arată lipsa de interes față de subordonați. Cum este posibil ca un minister, să trimită punctul de vedere semnat de alt ministru către propriile unități ? Și aceasta fără propria interpretare, fără indicarea în concret a modului în care se va face aplicarea.

De altfel, până la această dată, Ministerul Tineretului și Sportului nu a trimis o informare către cele 117 unități din subordine privind numirea domnului Matei Bogdan în funcția de ministru al tineretului și sportului. Echipa din Vasile Conta nu a considerat important să transmită o adresă prin care directorii și angajații din subordonate și din aparatul central să fie înștiințați cu privire la această numire, eventual cu documentul de numire atașat.

Revenind la majorarea de 10% pentru toată lumea: sindicatul merge mai departe și, așa cum am informat pe pagina SNST în 31.oct.2018 ( vezi articol )  și în 1.nov.2018 (vezi articol), nu vom accepta încă o discriminare pentru cei care muncesc în SPORT și TINERET,  vom reacționa. Organizația noastră a susținut în mod egal drepturile membrilor din toate categoriile profesionale respectând și recunoscând importanța tuturor celor care muncesc în domeniu. Avem experiența acestor încercări, rămânem uniți și vom lua atitudine împreună !

SNST a trimis astăzi, 10.12.2018, o solicitare către Comisia de Muncă din  Camera Deputaților pentru modificarea Legii nr.287/2018 și am cerut o nouă audiență.  Am arătat printe altele că: prin aplicarea Legii 287/2018, nu va fi îndeplinit chiar scopul urmărit de  Comisia de muncă a Camerei Deputaților care spune în motivare: “identificarea de categorii de personal la care nivelul salarizării este foarte mic și se impune recuperarea din diferența foarte mare a salariului aflat în plata față de nivelul cuvenit pentru anul 2022”, iar intenția legiuitorului nu a fost de a exclude de la această majorare anumite categorii de personal, ci, s-a avut în vedere o majorare procentuală a nivelului de salarizare aflat în plată pentru tot personalul, mai ales că 70% din personal este salarizat cu 1.300 lei net, nediferențiat pe  funcții, trepte, grade și gradații.

În loc să ne bucurăm cu toții de majorarea care a fost cerută pentru întregul personal, aceasta a devenit motiv de dezbinare între diferite categorii de personal, de nemulțumire a salariților, destabilizare sindicală și de marginalizare a celor încadrați pe funcții sportive, care vor primi stânjeniți cei câțiva bănuți în plus, conștienți că fără munca celorlați, nici ei nu și-ar putea desfășura activitatea. În unele cazuri, li s-a spus că urmează să nu mai fie ajutați de colegi pentru buna desfașurare a antrenamentelor, compețiilor, deplasărilor și catonamentelor.

Având în vedere forma promulgată a Legii nr.287/2018, Sindicatul Național Sport și Tineret va demara în perioada următoare, consultarea membrilor în vederea organizării unui miting de protest la MTS.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: 10% pentru unii, motiv de nemulțumire pentru 100%

Share on facebook
Distribuie