„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Workshop ANAD cu tema Educația în Anti-Doping la Onești

SNST - partener ANAD

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) organizează în perioada 20-22 februarie la Onești un workshop gratuit, cu tema „Educația în Anti-Doping”. Obiectivul întâlnirii este acela de a identifica instrumentele și metodele de lucru specifice destinate conturării inițiativelor legislative din domeniul educației privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

La acest eveniment, sunt invitați să participe antrenorii, sportivii și persoanele implicate în activitatea sportivă.

             Temele abordate vor fi:

  • Standardul pe Educație în anti-doping
  • Abordarea educației anti-doping la nivel european și internațional
  • Instrumente și metode de educație pentru tinerii sportivi
  • Anti-dopingul în școli și în sportul de performanță
  • Sportul curat în contextul sportului de masă

Înscrierea la workshop se face prin poca@anad.gov.ro sau la telefon 0722 580 597 – persoană de contact Claudia Timnea. Toate detaliile organizatorice necesare, precum și sala de evenimente în care se va desfășura workshopul, vor fi trimise înainte de eveniment.

SNST, în calitate de partener ANAD, colaborează cu Agenţia Naţională Anti-Doping în vederea promovării și derulării activităților de susținere a sportului curat și de prevenire și combatere a dopajului în sport.

Obiectul parteneriatului îl constituie colaborarea și sprijinul reciproc în promovarea programelor informative și educaționale bazate pe valori în vederea susținerii sportului curat și a facilitării cercetării științifice, cu toate valențele:

  1. Promovarea activităților care sprijină un sport curat prin prevenirea și combaterea a dopajului în sport;
  2. Derularea de acțiuni comune de informare cu privire la reglementările naționale și internaționale incidente prevenirii și combaterii utilizării substanțelor și metodelor interzise. precum și pentru prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc;
  3. Inițierea de colaborări și parteneriate în vederea dezvoltării de proiecte comune finanțate din surse multiple;
  4. Promovarea reciprocă pe propriile platforme a activităților derulate în scopul informării corecte și a responsabilizării în procesul de diseminare a informațiilor competente și actualizate în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport.

  ? Înscrieri la adresa: poca@anad.gov.ro / locuri limitate!

Menționăm că, în cadrul evenimentului, cheltuielile de cazare (2 nopți) și transport (pe o rază de 150 de kilometri) sunt suportate de către Agenția Națională Anti-Doping.

Acest workshop face parte din seria celor 24 de evenimente regionale ce au menirea de a provoca specialiștii invitați să propună observații, completări la actele normative aflate în dezbatere și astfel de a oferi o altă perspectivă asupra implicațiilor aplicării lor.

Workshopul este susținut de Agenția Națională Anti-Doping prin Proiectul „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa Prioritară 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente) și de la bugetul de stat de care instituția beneficiază. Astfel, ANAD beneficiază, pe o perioadă de 48 de luni (03.12.2019 – 02.12.2023), de o finanțare nerambursabilă în valoare de 12,972,553.40 lei (din care 10.894.851,50 lei cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană și 1.818.250,83 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național). Obiectivul proiectului este îmbunătățirea planificării strategice, a managementului calității și performanței și sistematizarea fondului activ al legislației de referință, iar scopul acestuia este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri. Mai multe informații sunt pe pe site-ul www.anad.gov.ro, secțiunea „Proiect POCA”. CHRISTINE VIȘCOȚEL, Manager Proiect

INVITAȚIE: Workshop ANAD cu tema Educația în Anti-Doping la Onești

 ? Lista Interzisă 2023

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

Sindicatul Național Sport și Tineret: Workshop ANAD cu tema Educația în Anti-Doping la Onești