„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Structuri sportive/angajatori – șomaj tehnic, sportivi/CAS – indemnizații. Documente in vigoare incepand cu 1 aprilie 2020

Update:

Ministerul Tineretului și Sportului a transmis instrucțiuni și precizări utile și clare cu privire la procedurile, formularele și actele adiționale ce trebuie întocmite în cazurile în care activitatea sportivă a structurilor de specialitate este suspendată ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2:

Procedura de accesare a facilităților oferite de Guvern pentru susținerea activității sportive în perioada stării de urgență

Având în vedere măsurile dispuse de Guvernul României în domeniul protecţiei sociale, destinate structurilor sportive afectate de suspendarea activității, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, actele normative care cuprind măsurile enunțate și procedura de acordare a facilităților stabilite conform acestora, sunt următoarele:

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; vezi aici

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie social; vezi aici

– Ordinul comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr.742/493 din 31.03.2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție social; vezi aici

– Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr.741 din 31.03.2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție social. vezi aici

Ținând cont de prevederile legale invocate, pentru a beneficia de sprijinul menționat, structurile sportive vor parcurge următoarele etape procedurale, în funcție de forma legală de acordare a prestației sportive, astfel:

1. În cazul suspendării temporare a contractelor de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru a beneficia de indemnizaţia de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, structurile sportive afectate depun, începând cu data de 01.04.2020, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale de plăți și inspecție socială, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.
Modelul cererii, al listei cu beneficiari și al declarației pe propria răspundere este standardizat conform Ordinului comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr.742/493 din 31.03.2020.
Plata indemnizaţiei se realizează către structurile sportive, în conturile bancare ale acestora, care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă suspendate.
Cererea şi documentele prevăzute anterior se transmit la agenţiile teritoriale de plăți și inspecție socială până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
Plata indemnizaţiei se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă pe teritoriul României instituite prin Decretul nr. 195/2020 din luna anterioară.
Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

2. În cazul suspendării temporare a contractelor individuale de muncă, din iniţiativa structurii sportive, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru a beneficia de indemnizaţia raportată la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, structurile sportive afectate depun, începând cu data de 01.04.2020, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-au fost suspendate contractele individuale de muncă.
Modelul cererii, al listei cu beneficiari și al declarației pe propria răspundere este standardizat conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr.741 din 31.03.2020.
Plata indemnizaţiei se realizează către structurile sportive, în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, în conturile bancare ale acestora, care vor face plata către beneficiarii contractelor individuale de muncă suspendate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.
În cazul indemnizaţiei menționate, calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către structura sportivă din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Precizăm că, pentru a beneficia de indemnizațiile prevăzute de lege, este necesar ca activitatea sportivă a structurilor de specialitate sa fie suspendată ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

De asemenea, se vor întocmi acte adiționale la contractele de activitate sportivă, care să prevadă suspendarea acestora precum și înregistrarea în aplicația REVISAL a contractelor individuale de muncă suspendate.  sursa: http://mts.ro/  materialul integral poate fi găsit aici: procedură – mts.ro

…………………………………………………

Cereri si declaratii modele conform OUG 32/2020

A intrat in vigoare Ordonanța de Urgență nr.32 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.30/2020, împreuna cu cererile și declarațiile pe care angajatorii le vor completa și depune către AJOFM-uri în vederea obținerii indemnizațiilor pentru șomajul tehnic, respectiv către AJPIS-uri în vederea obținerii indemnizațiilor acordate pentru alți profesioniști / structuri sportive / drepturi de autor, așa cum sunt reglementați in această ordonanță.  OUG nr.32 / 2020

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Structuri sportive/angajatori – șomaj tehnic, sportivi/CAS – indemnizații. Documente in vigoare incepand cu 1 aprilie 2020