„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Sporuri şi pentru Ministerul Tineretului şi Sportului!

Regulament privind condiţiile acordării sporului pentru condiţiile de muncă

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret a solicitat conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului ca, în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr.153/2017, să elaboreze Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă și criteriile de acordare a acestuia pentru toţi angajații, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul aparatului central al MTS şi din unităţile subordonate acestuia:

adresa catre MTS ref.REGULAMENT DE ACORDARE A SPORURILOR

Este necesar ca până la data întrunirii grupului de lucru, fiecare dintre instituţiile subordonate să transmită propuneri şi observaţii privind sporurile pentru condițiile de muncă și criteriile de acordare a acestora pentru toţi angajații din statul lor de funcţii, raportat la specificul activităţii şi a categoriilor de personal. Aşteptăm la adresa de e-mail: office@snst.ro, un material din partea fiecărei unităţi teritoriale, întocmit cu consultarea liderilor SNST.

Menţionăm că potrivit prevederilor Legii153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, mărimea sporurilor pentru condiții de muncă se stabilește în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, prin regulament cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație și de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotătâre a guvernului.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Sporuri şi pentru Ministerul Tineretului şi Sportului!