„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Specificarea atribuţiilor postului se poate face verbal

Modificări în Codul Muncii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 37/2021 din 5 mai 2021

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 474 din 6 mai 2021

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

ARTICOL UNIC

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă, cu excepţia fişei postului pentru salariaţii microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care specificarea atribuţiilor postului se poate face verbal.”

  1. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

“(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului.”

  1. La articolul 119, alineatul (2) se modifică şi va avea cu următorul cuprins:

“(2) Pentru salariaţii mobili, salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu şi salariaţii microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.”

  1. Articolul 241 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 241

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu excepţia microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.”

 

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎŢU

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Raluca Turcan

 

Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

 

Bucureşti, 5 mai 2021.

Nr. 37.

Documentul integral, aici: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 37/2021 din 5 mai 2021

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Specificarea atribuţiilor postului se poate face verbal