„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Solicităm răspunsuri

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat demersurile care se fac pentru ca salariile să crească în mod considerabil în perioada care vine, iar această problemă se va ridica luni la întâlnirea cu sindicatele.

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret solicită public MTS urgentarea răspunsului la adresa nr.171/14.02.2017 prin care am solicitat machetele salariale atât pentru funcţiile publice cât şi pentru cele contractuale, necesare stabilirii salariiilor de bază ale personalului la NIVELUL MAXIM aşa cum prevede decizia CCR NR. 794/2016, (…) şi transmiterea unui punct de vedere către angajatori pentru a facilita emiterea acestor decizii de reincadrare salarială.

Deşi în instituţiile subordonate MTS există funcţii comune încadrate conform Legii nr.284/2010 în anexa nr.I Familia ocupaţională Administraţie, atât funcţionarii publici cât şi personalul contractual nu beneficiază de aplicarea deciziei CCR nr.794/2016, deoarece angajatorii întâmpină probleme în stabilirea salariilor la nivel maxim cu respectarea punctelor 31 – 37 din Decizia CCR.
Solicităm Guvernului şi MTS modificarea legislaţiei conform prevederilor deciziei CCR. Acest lucru trebuia făcut în cele 45 de zile de la publicarea Deciziei CCR în Monitorul oficial, adică înainte de 04.02.2017 prin ordonatorii principali de credite.

Este necesară şi urgentă emiterea deciziilor de salarizare în acord cu prevederile menţionate şi ulterior să se aplice acestor salarii măririle promise prin Legea salarizării unitare. Aceste întârzieri şi tergiversări vor produce noi inechităţi pentru că majorările se vor aplica la salariile mici din subordonatele MTS.
Referitor la salariile mici, observăm ca unele categorii de personal din invatamant beneficiază de reglementarea unei majorări salariale prin acordarea sporului de vechime (vezi OUG nr.17/23.02.2017) măsura pe care o considerăm profund discriminatorie faţă de personalul care ocupă aceste funcţii de execuţie în subordonatele MTS.

 

          
 Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorSalarii de bază 
– lei - 
Gradația
 Funcții de execuție 012345
 1.Muncitor calificatM; G149016021682176618541947
 2.Portar, paznic, îngrijitor, pompier, bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasăM; G147015801659174218291921
 3.Muncitor necalificatM; G145015591637171918041895

 

În speranţa că veţi considera îndreptăţite cererile noastre vă rugăm, Domnule Ministru, să militaţi activ pentru respectarea drepturilor tuturor angajaţilor din subordinea MTS şi să dispuneţi măsurile cuvenite.

 

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Solicităm răspunsuri