„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la nivel de unitate

decembrie 2020 - decembrie 2022

Sindicatul Național Sport și Tineret deține recordul la numărul de Contracte colective la nivel de unitate negociate și semnate în anul 2020. Astăzi, 23.12.2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov a transmis confirmarea înregistrării Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate încheiat între Complexul Sportiv Național Nicolae Navasart Snagov și SNST.

 

Art. 229 din Codul muncii, defineşte contractul colectiv ca fiind „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Legea Dialogului Social defineşte contractul colectiv de muncă la art.1 lit. i) ca fiind „convenția încheiata în formă scrisă între angajator sau organizația patronală și reprezentanții angajaților, prin care se stabilesc clauze privind drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, in vederea asigurării păcii sociale”.

Dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni.

SNST a obținut în instanță reprezentativitatea la nivel de unitate – CSN Nicolae Navasart Snagov, ulterior a fost transmisă solicitarea de inițiere a procedurii, a avut loc negocierea, au fost semnate documentele și, în final, Contractul a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

     ? Adeziune online

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la nivel de unitate