„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Salarii neplătite în Sport

În timp ce ministrul își primește renta lunară, premiile și salariile la zi, bugetele pentru sportivi au fost tăiate!

Ieri, 14 octombrie, nu și-au primit salariile o mare parte din angajații care muncesc în Sport. Ordonatorul principal nu a transmis nicio informare cu privire la neplata salariilor la data stabilită prin Contractul colectiv de muncă, motivele întârzierilor și despre data la care vor intra banii în conturile angajaților.

Ministrul Sportului și-a încasat toate premiile (mărite de el pentru el), a primit rentele lunare la zi (acordate de Novak pentru Novak), a încasat la termen salariul (gras) de ministru (slab).

Nu este pentru prima dată când Ministerul Sportului uită de plata propriilor salariați, anul acesta s-a întâmplat de mai multe ori, interesant este că de fiecare dată s-au găsit bani și nu a întârziat niciodată plata tuturor sumelor pentru ministru.

SNST solicită plata urgentă a salariilor tuturor angajaților și motivele întârzierii plăților la termenul legal.

Solicităm Ministerului Sportului să ne comunice care este motivul și temeiul de drept în baza căruia nu au fost achitate până la data de 14.10.2022 drepturile salariale cuvenite pentru tot personalul încadrat în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sportului.

Îi reamintim domnului ministru faptul că în calitate de ordonator principal de credite are obligația virării sumelor de la Ministerul Sportului către unitățile subordonate; această procedură are un termen scadent, iar până la data de 14 ale lunii drepturile salariale trebuie achitate integral tuturor salariaților. Prin nevirarea sumelor la timp de către minister, ordonatorii secundari sunt în imposibilitate de a achita drepturile salariale lunare către personalul din subordine.

Obligația plății drepturilor salariale și data scadenței acesteia sunt stabilite în mod expres prin Contractul colectiv de muncă, care la art. 73 prevede: ”(3) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului. (4) În cadrul grupului de unități, drepturile salariale se achită într-o singură tranșă, cel mai târziu la data de 14 a fiecărei luni pentru luna precedentă”.

Vă reamintim, domnule ministru, faptul că pentru noi, salariații încadrați în structurile subordonate Ministerului Sportului salariul este foarte important, reprezintă unica sursă de venit, astfel că neachitarea acestuia la termen ne aduce prejudicii, ne duce în imposibilitatea de a ne achita datoriile și de a ne cumpăra cele necesare traiului pentru noi și pentru familiile noastre.

Codul muncii Art.161: ”Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor”, Art. 166: “ Salariul este achitat la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.”

În lipsa unor comunicări oficiale, sursele noastre din strada Vasile Conta, ne-au spus că plata salariilor a fost întârziată din cauză că “nu au trimis la timp documentele la Finanțe”, iar alții susțin că totul a fost din cauza ministrului, care “nu a venit la minister și nici nu a delegat atribuțiile pentru ca altcineva să poată semna documentele”.

Articol / 14 septembrie 2022: Muncim pe datorie, rușine să vă fie!

Până la această oră, Ministerul Sportului nu a comunicat nimic oficial cu privire la întârzierea plății salariilor, motivele acestor sincope și nici cu privire la data la care toți salariații își vor primi drepturile cuvenite.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Salarii neplătite în Sport