„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Rocada la varful MTS

Secretarul general MTS, Ion Cristinel Rujan (suspendat la cerere) a înregistrat la cabinetul prim ministrului o cerere de încetare a suspendării raportului de serviciu. Prin decizia nr.213/2019, domnul Ion Cristinel Rujan a fost repus în funcția publică de secretar general la Ministerul Tineretului și Sportului

Decizia nr. 213/2019 privind reluarea activității domnului Ion Cristinel Rujan în funcția publică de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului

Având în vedere cererea domnului Ion Cristinel Rujan, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului nr. 5/5.277 din 26.08.2019 și comunicată Ministerului Tineretului și Sportului prin Adresa nr. 20/14.528/T.G. din 26.08.2019, având ca obiect încetarea suspendării raportului de serviciu dispusă prin Decizia prim-ministrului nr.41/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 6 martie 2019,

în temeiul art. 29, al art. 397 lit.b) și al art. 515 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Cristinel Rujan își reia activitatea în funcția publică de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului.

Anterior, prin Decizia nr.212/2019, s-a dispus încetarea execitării funcției publice de secretar general MTS de către Alin Iulian Voicescu.

Decizia nr. 212/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului de către domnul Alin-Iulian Voicescu

Având în vedere cererea domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului nr. 5/5.277 din 26.08.2019 și comunicată Ministerului Tineretului și Sportului prin Adresa nr. 20/14.528/T.G. din 26.08.2019, având ca obiect încetarea suspendării raportului de serviciu dispusă prin Decizia prim-ministrului nr.41/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 6 martie 2019,

în temeiul art. 29, art. 397 lit.b, art. 502 alin. (1) lit.f, art. 524 alin.1 și art. 530 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic.

(1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului de către domnul Alin-Iulian Voicescu.

(2) Domnul Alin-Iulian Voicescu predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).

Prin Hotărârea nr.635/2019, s-a dispus aplicarea mobilității domnului Rujan Ion Cristinel din funcția publică de SG al MTS în funcția publică de prefect al județului Gorj.

Hotărârea nr. 635/2019 privind aplicarea mobilității domnului Rujan Ion-Cristinel din funcția publică de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului în funcția publică de prefect al județului Gorj

Având în vedere Decizia prim-ministrului nr.213/2019 privind reluarea activității domnului Ion-Cristinel Rujan în funcția publică de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului,

în temeiul prevederilor art. 394 alin. (2) lit.c) și alin.3) ale art. 397 lit.a) și ale art. 503 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiulart. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilității domnului Rujan Ion-Cristinel din funcția publică de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului în funcția publică de prefect al județului Gorj.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Rocada la varful MTS