„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Regulament intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanță

Vouchere de vacanță

Având în vedere necesitatea distribuirii voucherelor de vacanţă în perioada imediat următoare către salariaţii din Ministerul Tineretului şi Sportului şi din unităţile subordonate, funcţionari publici şi personal contractual, în condiţiile prevăzute de OUG 8 / 2009 şi HG 215 / 2009 ( art.3, alin.1: “Angajatorii, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau reprezentanţii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanţă, sub forma voucherelor de vacanţă, care să prevadă:

  1. numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanţă, în limita sumelor prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale angajatorilor alocate cu această destinație;
  2. categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanţă;
  3. forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport electronic şi/sau hârtie”), Sindicatul Național Sport și Tineret vă supune spre analiză și aprobare următoarea
Propunere regulament intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanță, modul de calcul al numărului de tichete acordate, exonerările și excepțiile, valoarea tichetelor, modalitatea și perioada de acordare:

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Regulament intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanță