„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

PUBLISIND – solidaritate cu sindicatele din învățământ

Comunicat de presă

Federația PUBLISIND susține revendicările și acțiunile sindicaliștilor din educație:

  • Majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate;
  • Salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie;
  • Salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic;
  • Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;
  • Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic;
  • Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ;
  • Acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);
  • Creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii;
  • Renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației.

Suntem solidari cu profesorii care din 22 mai 2023 se află în grevă generală contra politicilor falimentare din educație, care au ca rezultat un acces precar la învățătură și formare pentru majoritatea elevilor din România. Educația este batjocorită de politicieni pe toate planurile: 2.500 de lei salariul unui debutant în învățământ, 4 din 10 elevi români sunt analfabeți funcțional iar starea infrastructurii educaționale în zonele rurale este mai proastă decât în mediul urban, inclusiv clădirile, laboratoarele și conexiunile la internet.

Comisia Europeană atrage atenția prin Raportul de țară din 2022 cu privire la faptul că România înregistrează progrese limitate în ceea ce privește dezvoltarea sistemului educațional (investiții slabe în: infrastructură, formarea cadrelor didactice și extinderea unităților de învățământ în mediile rurale dezavantajate); totodată cheltuielile publice pentru educație în România sunt una dintre cele mai scăzute din UE (3,6% din PIB în 2019, UE-27: 4,7%).

Sursa: publisind.ro

PUBLISIND / SNST / BNS

Sindicatul Național Sport și Tineret: PUBLISIND – solidaritate cu sindicatele din învățământ