„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 739 / 28 iulie 2021 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii
și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc.

Prin producerea fără drept de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege fabricarea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, ambalarea de substanțe dopante, precum și de produse care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept.
Prin trafic ilicit de substanțe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înțelege oferirea, distribuirea, vânzarea, administrarea, punerea în vânzare, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni, introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul sau exportul ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept.

Pe lângă Agenția Națională Anti-Doping se înființează Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul.

Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism și/sau de fitness se desfășoară potrivit reglementărilor prezentei legi și, în vederea exercitării atribuțiilor de control, are acces în toate spațiile și încăperile anexe ale sălii de culturism și fitness, precum și la toate documentele necesare în vederea exercitării controlului.
Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și/sau de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante în sportul recreativ.
Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul scris al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor acestuia.

Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad de mare risc și a produselor care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
Finanțarea săvârșirii vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută pentru această faptă, limitele speciale ale acesteia majorându-se cu o treime.
Îndemnul la consumul ilicit de substanțe dopante cu grad de mare risc și de produse care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă faptele prevăzute la alin. (1)—(3) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

În cazul în care există suspiciuni că se efectuează transporturi de substanțe dopante și există urgență, în scopul efectuării de verificări, organele de poliție pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operațiuni cu substanțe dopante.

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness sunt obligate să depună la Agenția Națională Anti-Doping, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, lista cu suplimente alimentare comercializate.
Comercializarea de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness, fără notificarea Agenției Naționale Anti-Doping cu privire la lista produselor comercializate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

 

Monitorul Oficial Partea I nr. 739(1)

 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 739 / 28 iulie 2021

Sindicatul Național Sport și Tineret: Prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc