„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Precizări referitoare la punerea în aplicare a Deciziei CCR nr.794/2016

În atenţia angajatorilor din unităţile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului

Prin decizia Curţii Constituţionale a României 794/2016, personalul care beneficiază de aceleaşi condiţii, trebuie să fie salarizat la nivelul maxim al salariului de bază / indemnizaţie de încadrare din cadrul aceleaşi categorii profesionale şi familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică. Aşadar egalizarea se face prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă, aceleaşi condiţii de studii din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie şi stabileşte în esenţă trei măsuri:

– până vor fi puse în acord prevederile legislative cu cele ale CCR, autorităţile şi instituţiile publice, au obligaţia de a aplica în mod direct Decizia nr.794/2016 în privinţa stabilirii nivelului maxim al salariului de bază pentru fiecare funcţie;

– nivelul maxim al salariului de bază trebuie să includă si majorările stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;

– nivelul maxim al salariului de bază trebuie să fie acelaşi pentru tot personalul salarizat în cadrul aceleaşi categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale prevăzute de Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În cadrul unităţilor subordonate MTS (in speţă, direcţii judeţene de sport şi tineret) există atât funcţionari publici cât şi personal contractual. În anexa nr.1 a Legii 284/2010 – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie”,  cuprinde Funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primărilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primărilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ.

Mai multe instituţii din administatia publică locală s-au raportat, în vederea egalizării, la documente puse la dispozitie  de Uniunea Naţionale a Consiliilor Judeţene din Romănia şi au identificat diverse drepturi stabilite sau recunoscute de instanţele de judecată şi diferite sporuri ( 15% spor de confidenţialitate, 10% spor de antenă, 15% spor de stabilitate, 15% spor de condiţii vătămătoare, spor pentru suplimentul postului, ş.a.),   şi au constatat, că pentru mai multe funcţii, nivelul salariului de bază este mai mic decât nivelul salariului de bază aplicabil pentru aceleaşi funcţii similare în instituţii publice din aceeaşi categorie profesională / familie ocupaţională.

Până la adoptarea unui act normativ prevăzut la pct.37 din Decizia nr.794/2016 nivelul salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual se va stabili în mod direct la nivelul maxim în plată pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în muncă, aceleaşi condiţii de studii din cadrul aceleaşi categorii profesionale de funcţii teritoriale indiferent de instituţia sau autoritatea publică.

Faţă de cele prezentate mai sus, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret solicită angajatorilor – unităţi subordonate MTS, să emită în cel mai scurt timp dispoziţii privind stabilirea salariilor de bază conform prevederilor Deciziei Curţii Constituţionale a României nr.794/2016.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Precizări referitoare la punerea în aplicare a Deciziei CCR nr.794/2016