„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport și DSMB

Proiect de Hotărâre

A fost lansată dezbaterea Hotărârii privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti, data limită pentru primirea de propuneri este 26 decembrie 2021. Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii. Notă de fundamentare.

Este foarte important cum se va face toată această reorganizare în Sport și Tineret, SNST va urmări procesul mișcărilor de personal din perioada următoare și legalitatea procedurilor. Este obligatoriu să se respecte prevederile Contractelor / Acordurilor colective de muncă în vigoare, reîncadrarea salariaților să se facă transparent și cu respectarea drepturilor, iar ocuparea de noi posturi să fie în conformitate cu legislația în vigoare și să nu ne trezim cu anunțuri la mica publicitate, așa cum s-a mai întâmplat.

La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opțiuni. (Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii)

 

 

 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport și DSMB