„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

O nouă grupă SNST – DJST Ilfov

Colegii de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov au hotărât să se afilieze la sindicat, au devenit membri și au trimis adeziunile.

DJST Ilfov este serviciu public descentralizat al MTS, cu personalitate juridică și înfiinţat în condiţiile legii.

Atribuții și responsabilități:
  • ţine evidenţa structurilor sportive din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
  • repartizează, pe bază de contract, subvenţiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, alocate de organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport;
  • colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;
  • elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; subvenţionează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
  • colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
  • iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
  • sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;
  • îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ.

Le urăm bun venit noilor membri în organizaţie şi mult succes echipei de conducere a acestei grupe! Îi asigurăm de întreaga noastră susținere, pentru ca împreună să obţinem noi rezultate în folosul angajaţilor din Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov.

SNST este organizatia dedicata celor din:

Ministerul Tineretului si Sportului

Cluburile Sportive Municipale

Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Complexurile Sportive Naţionale

Casele de Cultură ale Studenţilor

Complexul Cultural-Sportiv Studenţesc Tei

Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor

Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport

Muzeul Sportului

Cluburile Sportive Universitare

Federaţiile Sportive Naţionale

Colegii care doresc să se înscrie în sindicat, pot completa adeziunea aici: Formular Adeziune.

Echipa SNST

Sindicatul Național Sport și Tineret: O nouă grupă SNST – DJST Ilfov