„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Noua componență a Comisiei paritare ANS

Noua Comisie paritară din cadrul ANS a avut prima întrunire ocazie cu care și-a desemnat organele de conducere, a adoptat calendarul ședințelor și a stabilit primele obiective. Prin Ordinul ANS nr. 43 din 06.12.2023 a fost stabilită componența comisiei:

 

Comisia Paritară reprezintă un pas important în asigurarea dialogului constructiv între instituție și sindicat, având ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă și a drepturilor salariaților.

Mesaj transmis după prima ședință a Comisiei:

“Noua conducere și membrii Comisiei Paritare își propun să găsească posibilitățile reale de majorare a veniturilor pe care le pot obține salariații din aparatul central și subordonatele Agenției Naționale pentru Sport pentru a stimula venirea în sistem a specialiștilor de care sportul românesc are atâta nevoie. Totodată vrem să identificăm noi modalități de obținere a veniturilor proprii de către ANS. În acest sens analizăm posibilitatea înființării unui organism care poate pune bazele unui Fond de Solidaritate Socială și Asigurări pentru sportivi care să poată gestiona ulterior și un Fond de Pensii Speciale, fond suplimentar de pensii sportive. Se pot lansa pe piața financiară obligațiuni speciale, bonduri și acțiuni la purtător. În acest sens suntem în căutarea unui partener societate bancară, societate de asigurări și reasigurări împreună cu care să inițiem acest proiect. Ținta noastră este să intervenim în ajutorul sportivilor care, din cauza unor incidente sportive pot suferi accidentări în urma cărora pot pierde total sau parțial capacitatea de muncă și de reintegrare socială. Avem un alt scop de propunere împreună cu SNST a unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr 118 ce privește acordarea indemnizației de merit în sensul în care acordarea ei să nu fie condiționată de un plafon financiar fix și totodată ea să fie acordată de ordonatorul principal de credite și nu la comun cu alte instituții publice. Vrem să propunem conducerii ANS emiterea unor carduri abonament gratuit pentru toți angajații în sistemul național de sport ca aceștia și membrii familiei să aibă acces la toate facilitățile sportive (baze și complexuri sportive) pentru practicarea activităților sportive.
În principal acestea ar fi liniile completate de asemenea cu alte măsuri și propuneri pentru buna coordonare a activității în sport.”

Ce este Comisia Paritară?

În cadrul autorităților și instituțiilor publice, comisiile paritare sunt formate dintr-un număr egal de reprezentanți desemnați atât de conducerea instituției, cât și de sindicatul reprezentativ. Această structură are rolul de a aduce echilibru și transparență în procesul decizional.

Rolul și Atribuțiile Comisiilor Paritare

 1. Consultare în Situații Cheie:
  • Stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității instituției,
  • Decizii asupra măsurilor privind pregătirea profesională a funcționarilor,
  • Contribuția la stabilirea programului de lucru,
  • Soluționarea sesizărilor și protejarea drepturilor funcționarilor publici.
 2. Emiterea de Avize Consultative:
  • În exercitarea atribuțiilor, comisiile paritare vor emite avize consultative.
 3. Monitorizarea Acordurilor Colective:
  • Monitorizarea realizării acordurilor colective dintre sindicate și autorități.
 4. Raport Anual:
  • Întocmirea unui raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective și activitatea desfășurată.

Membrii Comisiei paritare:

a) 2 membri titulari și 1 membru supleant desemnați de către ANS:

 • Ionescu Cristina – consilier clasa I grad profesional principal – membru titular;
 • Boatcă Doina Daniela – consilier clasa I grad profesional principal – membru titular;
 • Hodivolanu Cătălin Ninel – consilier clasa I grad profesional superior – membru supleant;

b) 2 membri titulari şi 1 membru supleant desemnați de către SNST:

 • Feraru Mihaela Volumía – inspector clasa I grad profesional superior -membru titular;
 • Butnaru Dragoş Flaviu consilier clasa I grad profesional superior – membru titular;
 • Olteanu Constantin Dan – consilier clasa I grad profesional superior membru supleant;

c) Secretarul titular şi secretarul supleant ai comisiei paritare, numiţi de ANS:

 • Antonie Andreea-Floriza consilier clasa I grad profesional superior- secretar titular;
 • Ungureanu Ovidiu consilier juridic clasa I grad profesional principal – secretar supleant.

d) Președintele Comisiei, ales de membri:

 • Butnaru Dragoş Flaviu consilier clasa I grad profesional superior.

Suntem convinși că noua echipă a Comisiei Paritare de la nivelul ANS va aduce numeroase inițiative benefice în favoarea salariaților, iar transparența și colaborarea cu tot personalul instituției vor fi elementele centrale pentru a asigura un mediu de lucru prosper și echitabil.

Raportul anual și informațiile despre activitatea comisiei vor fi publicate pe site conform prevederilor Codului Administrativ.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

Sindicatul Național Sport și Tineret: Noua componență a Comisiei paritare ANS