„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Noile regulamente pentru pregătire și competiții. În aer liber, spații închise și bazine

Sportivi profesionişti, de performanţă şi/sau legitimaţi

ORDIN nr. 601/971/2020

pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber,  precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite  sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi

EMITENT:     MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI Nr. 601 din 29 mai 2020

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 971 din 29 mai 2020

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 30 mai 2020

Data intrarii in vigoare: 30 mai 2020

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 1.893 din 20.05.2020,

luând în considerare prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,

ministrul tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber, prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă Regulamentul pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise, prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 4

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 5

În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de antrenament sau de competiţie se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

ART. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul tineretului şi sportului,  Marian Ionuţ Stroe

Ministrul sănătăţii,  Nelu Tătaru

REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber:

Regulament 1-converted

REGULAMENT pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România:

Regulament 2-converted

REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise:

Regulament 3 -converted

 


E.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Noile regulamente pentru pregătire și competiții. În aer liber, spații închise și bazine