„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ministerul “nu se poate!”

Aflat în plină perioadă de proteste ale angajaţilor, care reclamă încălcări grave ale drepturilor salariale, MTS-ul ne trimite o adresă din care se vede că în continuare urmărește cu vehemență tergiversarea și neinițierea niciunei măsuri concrete de rezolvare a problemelor semnalate în mod repetat atât de Sindicat, cât și de unitățile subordonate și salariații acestora.  documentul poate fi găsit aici: Adresa SNST

Răspundem public conducerii ministerului care tocmai anunţă că îşi va prezenta bilanţul de şase luni:

După un an de la inițierea discuțiilor privind rezolvarea problemelor deosebit de grave cu care se confruntă salariații care își desfășoară activitatea în domeniul sportului și al tineretului, domeniu coordonat de Ministerul pe care îl conduceți, nu s-a întreprins nicio măsură. Toate acțiunile, măsurile și demersurile instituției dumneavoastră s-au limitat și au urmărit energic împiedicarea soluționării cererilor formulate de Sindicat în numele salariaților sau direct de către aceștia.

În același scop, prin adresa nr. 9398/26.07.2018, se face referire la o serie de propuneri de modificare și completare a Legii Cadru nr. 153/2017, fără a se arăta care ar fi aceste propuneri și ce s-ar urmări prin acestea.
În realitate se încearcă amăgirea continuă a salariaților, de data aceasta cu așa-zise propuneri de modificare a legilor, în condițiile în care prin cererile formulate s-au avut în vedere drepturi deja stabilite și recunoscute atât prin Legea nr. 284/2010 și Legea nr. 153/2017, legile salarizării, cât și prin O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Înregistrarea și plata orelor suplimentare nu necesită nicio propunere de modificare sau completare a Legii nr. 153/2017, ci aplicarea efectivă a acestei legi și a Codului muncii.
Recunoașterea și achitarea sporului de vechime nu au nevoie de o completare a vreunui act normativ, ci de voința reprezenților Ministerului de a conștientiza problemele privind salarizarea personalului din sport și tineret. Este singurul Minister în care peste 70% dintre salariați au același nivel de salarizare, de 1300 de lei sau de 1100 de lei, cum este cazul celor încadrați în federațiile sportive, indiferent de vechimea în muncă. Atât Legea nr. 284/2010, cât și Legea nr. 153/2017 stabilesc fără echivoc dreptul la acordarea sporului de vechime, astfel că nu este necesară o modificare sau o completare a vreunui act normativ, ci punerea în aplicare a legii și achitarea de îndată a drepturilor garantate și cuvenite salariaților.

De asemenea, punerea în aplicare a Deciziei CCR nr. 794/15.12.2016, general obligatorie, nu comportă nicio discuție și cu atât mai puțin invocarea vreunui impediment sau pretext pentru egalizarea salariilor la nivelul maxim aflat în plată.
Potrivit legii, sporurile pentru condițiile de muncă nu “vor fi acordate”, ci trebuiau recunoscute și acordate efectiv până în prezent, știindu-se faptul că sunt îndeplinite toate cerințele Legii nr. 153/2017 privind acordarea acestora. Lipsa unui Regulament-cadru s-a datorat exclusiv reprezentaților Ministerului Tineretului și Sportului, care, ca în cazul celorlalte refuzuri, au tergiversat elaborarea și aprobarea acestui Regulament.

Ca Minister responsabil și răspunzător al domeniului sport și tineret, vă solicităm să aveți în vedere rezolvarea problemelor cu care se confruntă acest domeniu, să fiți un partener onest în găsirea de soluții concrete și eficiente, ci nu un adversar vehement al rezolvării acestora. În această calitate, tot aparatul central al Ministerului are obligația legală de a întreprinde toate măsurile, față de toate instituțiile, inclusiv față de toate celelalte Ministere implicate (Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor Publice și altele), Primul Ministru și Parlamentul României, pentru soluționarea problemelor concrete și grave semnalate în mod constant.

Nepăsarea și alocarea de resurse pentru împiedicarea rezolvării problemelor din sport și tineret fac, practic, indoielnică, chiar contra legii, activitatea Ministerului și a Ministrului (din latinescul “minister” – servitor, asistent), al cărui scop de înființare, respectiv, de numire, potrivit H.G. nr. 11/2013, este acela de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului, de colaborare cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, inclusiv cu autorităţile administraţiei publice locale, precum și de urmărire a aplicării şi de control al respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului, ci nu de împiedicare a respectării și aplicării dispozițiilor legale în detrimentul tocmai a persoanelor salarizate și implicate efectiv în activitatea de sport și tineret.

În acest context, vă aducem la cunoștință că vor continua toate acțiunile de protest, așa cum v-au fost comunicate, până la soluționarea efectivă a revendicărilor legitime ale salariaților care, implicit, conduc la rezolvarea problemelor existente domeniul sport și tineret, domeniu esențial pentru dezvoltarea și menținerea stării de sănătate a unei națiuni, prin atragerea tinerilor către sport, organizarea de competiții sportive, susținerea și organizarea de tabere școlare, sportive și altele. documentul complet aici: Adresa 102 SNST 31.07.2018

Acţiunile de protest continuă după următorul program:

Joi 2 august 2018

  • 10.00 – 12.00 Miting de protest la Ministerul Tineretului şi Sportului,
  • 12.00 – 13.00 Marş către Guvern – protest – depunere revendicări,
  • participă membri din toată ţara, salariati din unităţile subordonate MTS şi din federaţiile sportive naţionale,
  • activitatea se întrerupe în acest interval – personalul din Sport şi Tineret este în GREVĂ.

Miercuri, 8 august 2018, GREVA GENERALA,

  • încetarea totală a activităţii în Sport şi Tineret până la soluţionarea revendicărilor.

#nevedemlaMTS

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ministerul “nu se poate!”