„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ministerul Muncii face lumină

SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET – SNST / Afiliat PUBLISIND / Membru BNS

Ministerul Muncii prin adresa nr.2826 LOV / 11.07.2017 face clarificări privind aplicarea unor prevederi din Legea nr. 152/2017 şi arată:

“ …pentru personalul din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, se va majora cu 20% cuntumul brut al salariilor de bază avut la data intrării în vigoare a Legii nr.152/2017, inclusiv cuantumul brut al salariilor de bază care era, la data intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017, la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 1.450 lei.”

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret a insistat la toate nivelurile, timp de două săptămâni, cerând aplicarea corectă a creşterilor cu 20% pentru TOŢI angajaţii din sport şi tineret.

S-a decis iniţial ca în subordonate să crească numai salariile mari şi să se menţină salarizarea la acelaşi nivel pentru colegii care aveau cele mai mici salarii. Au fost făcute presiuni, erau ameninţaţi cei care nu ar fi aplicat după formula trimisă în teritoriu sub motivul că “legea este formulată greşit”.

Nu puteam să o lăsăm aşa! Nu ne-am oprit şi, deşi ni s-a pus în vedere să ne retragem, noi am continuat să cerem aplicarea corectă cu 20% pentru toţi angajaţii. Am avut întrevederi la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, am fost în audienţe la Ministerul Muncii şi am cerut susţinerea ministrului tineretului şi sportului. Împreună cu directorul de resurse umane din MTS am fost (din nou) şi am solicitat precizări – în scris – de la Ministerul Muncii; am cerut sprijinul PUBLISIND, care a venit alături prin secretarul general Gabriel Chifu, s-au dat telefoane, au fost trimise adrese, iar acum aceste lămuriri clare sunt şi sub forma unui document. Adresa MMJS clarifică ceea ce SNST a arătat de două săptămâni:

– majorarea de 20% se aplică direct la 1.450 lei şi NU după alte formule! –
– creşterea minimă este de 290 de lei ( 1.450 x 20% ) –

Important: Membrii noştri care au primit deciziile de majorare a salariilor, fără aplicarea corectă a creşterii de 20% conform Legii nr. 152/2017, să transmită documentele către Sindicatul Naţional Sport şi Tineret în vederea solicitării de anulare şi de emitere a unui nou act admnistrativ în conformitate cu prevederile legale.

*Devenim prioritate prin atitudine!
Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

SNST este partener PRAKTIKER România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ministerul Muncii face lumină