„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Măsuri de sprijin financiar acordate COSR

S-a cerut avizul CES

Comitetul Olimpic și Sportiv Român are nevoie de sprijin financiar – conform unui grup de deputați, care au inițiat o Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate COSR, proiectul de act normativ a fost transmis spre avizare la Consiliul Economic și Social.

Consiliul Economic şi Social este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin Legea nr. 248/2013.

 

Conform prevederilor Art. 75 din LEGE nr.69 din 28 aprilie 2000 Legea educaţiei fizice şi sportului – Sursele de finanţare ale Comitetului Olimpic Român se constituie din:

 1. alocaţii de la bugetul de stat;
 2. timbrul olimpic, reprezentând 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestările sportive;
 3. venituri provenite din încasările Regiei Autonome “Loteria Naţională”, stabilite potrivit legii;
 4. donaţii şi legate;
 5. sponsorizări;
 6. venituri realizate din acordarea dreptului de folosinţă a emblemei Comitetului Olimpic Român;
 7. contribuţii din partea Comitetului Internaţional Olimpic şi a Solidarităţii Olimpice;
 8. venituri din organizarea şi exploatarea pronosticurilor şi pariurilor sportive, în condiţiile legii;
 9. alte venituri, conform legislaţiei în vigoare;
 10. sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
 11. o pătrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).

Motivând că ”COSR se confruntă cu mari dificultăți financiare” și pentru a susține modificarea legislativă, inițiatorii arată că: ”Sumele alocate (pentru COSR) de la bugetul de stat și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea se regăsesc aprobate prin legile bugetare anuale, ca anexă distinctă la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.

Astfel, pentru anul 2021, sumele alocate de la bugetul de stat COSR sunt de 65 milioane lei, în scădere față de cele aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2020, care au fost de 69.600 mii lei.”

Mai jos, documentul integral:

b206

 

Derularea procedurii legislative poate fi urmărită aiciPropunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

Sindicatul Național Sport și Tineret: Măsuri de sprijin financiar acordate COSR