„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

INVITAȚIE: Workshop ANAD “Educația în Anti-Doping” și “Prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante”

Izvoru Mureșului / 29-31 martie

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) organizează în perioada 29-31 martie, la Izvoru Mureșului un workshop gratuit, cu temele „Educația în Anti-Doping” și „Prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante”, în parteneriat cu Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST). Obiectivul întâlnirii este acela de a identifica instrumentele și metodele de lucru specifice destinate conturării inițiativelor legislative din domeniul educației privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

La acest eveniment sunt invitați să participe membrii SNST din structurile cu atribuții în combaterea dopajului și traficului de substanțe ilicite sau din entitățile cu atribuții în domeniul sportiv, sportivi, instructori, antrenori, profesori, consilieri/ inspectori/ referenți sport, cercetători în domeniul sportiv, maseuri, kinetoterapeuți, psihologi sportivi, medici/asistenți ce activează în domeniul sportiv, organizatori competiții/ evenimente sportive și alte persoane implicate în activitatea sportivă, administratori și angajați ai sălilor de fitness, dar și practicanții sportului recreativ.

Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului

Workshopul se va desfășura pe o perioadă de trei zile, la CSN Izvoru Mureșului, județul Harghita, localitatea Izvoru Mureșului. Întâmpinarea participanților se va face pe 29 martie, în intervalul orar:16.30-17.30. Locuri limitate!

Temele abordate în contextul modificării Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată cu modificările și completările ulterioare vor fi:

  • Aspectele penale și contravenționale
  • Autorizarea sălilor de fitness
  • Contextul european și internațional
  • Sportul curat în contextul sportului de masă

Totodată, în contextul Educației Anti-Doping, vom discuta și despre:

  • Abordarea educației anti-doping la nivel european și internațional
  • Instrumente și metode de educație pentru tinerii sportivi
  • Anti-dopingul în școli și în sportul de performanță

Înscrierea la workshop se face prin SNST până pe 22 martie. În acest sens, vă rugăm să transmiteți lista persoanelor interesate și datele de contact ale acestora prin e-mail, la adresa: office@snst.ro  sau prin WhatsApp, la numărul 0784.116.973. Toate detaliile organizatorice necesare, precum și sala de evenimente în care se va desfășura workshopul, vor fi anunțate înainte de eveniment. Atenție, înscrierea Dumneavoastră este finalizată cu succes după ce primiți confirmarea prin e-mail.  Formular de înscriere

Menționăm că, în cadrul evenimentului, cheltuielile de cazare/masă (2 nopți) și transport (pe o rază de 150 de kilometri) sunt suportate de către Agenția Națională    Anti-Doping.

Acest workshop face parte din seria celor 24 de evenimente regionale ce au menirea de a provoca specialiștii invitați să propună observații, completări la actele normative aflate în dezbatere și astfel de a oferi o altă perspectivă asupra implicațiilor aplicării lor.

Workshopul este susținut de Agenția Națională Anti-Doping prin Proiectul „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa Prioritară 1 – Administrație publică şi sistem judiciar eficiente) și de la bugetul de stat de care instituția beneficiază. Astfel, ANAD beneficiază, pe o perioadă de 48 de luni (03.12.2019 – 02.12.2023), de o finanțare nerambursabilă în valoare de 12,972,553.40 lei (din care 10.894.851,50 lei cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană și 1.818.250,83 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național). Obiectivul proiectului este îmbunătățirea planificării strategice, a managementului calității și performanței și sistematizarea fondului activ al legislației de referință, iar scopul acestuia este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri. Mai multe informații sunt pe pe site-ul www.anad.gov.ro, secțiunea „Proiect POCA”.

CHRISTINE VIȘCOȚEL

Manager Proiect

INVITAȚIE: Workshop ANAD despre Educația în Anti-Doping și
Prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante

Echipa SNST

Sindicatul Național Sport și Tineret: INVITAȚIE: Workshop ANAD “Educația în Anti-Doping” și “Prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante”