„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Indemnizație de hrană și pentru cei din Sport și Tineret

Toți cei care muncesc în Sport și Tineret, unități subordonate și aparatul central, vor primi indemnizația de hrană, începând cu 1 decembrie. La fel ca în cazul altor beneficii, până acum, angajaţii din subordinea MTS au fost ocoliți și de aceste drepturi. Deși în ultimii ani mai multe categorii de bugetari au primit bonuri de masă sau indemnizații de hrană, la noi nu au fost acordate niciodată, eram scoși din lista celor care primeau, ca și cum noi nu aveam nevoie de hrană.

Această prevedere este inclusă în Legea nr.153/2017 – legea salarizării unitare: „Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Ținând cont de faptul că, prin HG nr.846/2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1.900 lei lunar, rezultă că indemnizaţia de hrană acordată lunar va avea următoarea valoare: (2×1.900lei)/12=316 lei. Indemnizaţia de hrană se va acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, adică aceste indemnizaţii vor ajunge la beneficiari începând cu luna ianuarie 2019 și trebuie impozitată ca făcând parte din ”venituri salariile şi asimilate salariilor”.

Având în vedere experințele anterioare privind greșelile apărute în stabilirea salariilor de bază și a celorlalte drepturi salariale ale noastre (întotdeauna în defavoarea salariaților), vom urmări cu atenție acordarea acestor indemnizații pentru toți, conform reglementărilor legale. În ședința cu conducerea MTS, care a avut loc în data de 28 noiembrie,  am primit confirmarea că rectificarea a prevăzut în buget aceste indemnizații și nu vor exista întârzieri.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

Afiliat Publisind

Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Indemnizație de hrană și pentru cei din Sport și Tineret

Share on facebook
Distribuie