„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

DJST Caraș și SNST au semnat Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

august 2021 - august 2023

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin are primul său Contract colectiv de muncă la nivel de unitate, CCM care apără și promovează interesele ambelor părți și are valoare normativă, funcționând ca un cod al muncii valabil doar pentru semnatari. De acum, salariații DJST CS sunt protejați prin prevederile CCM, care a fost încheiat pentru o perioadă de doi ani – 2021/2023.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin a transmis confirmarea înregistrării Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate încheiat între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin și Sindicatul Național Sport și Tineret:

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin este serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică şi are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru sport şi tineret, a acţiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri.

SNST a obținut în instanță reprezentativitatea la nivel de unitate – DSTMB, ulterior a fost transmisă solicitarea de inițiere a procedurii, a avut loc negocierea, au fost semnate documentele și, în final, Contractul a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Codul muncii defineşte contractul colectiv la Art. 229:  „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Cu aceeași dată au intrat în vigoare Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivel de unitate (pentru funcționarii publici) și Acordul pentru membrii SNST-DSTMB, acord încheiat în temeiul dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.

 

Toți salariații din Sport și Tineret au dreptul de a fi apărați prin CCM la nivel de unitate.

   ?Adeziune online

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: DJST Caraș și SNST au semnat Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate