„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

CSN Sala Polivalentă a semnat Contractul colectiv de muncă!

august 2021 - august 2023

Inspectoratul Teritorial de Muncă București a confirmat înregistrarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate încheiat între Complexul Sportiv Național Sala Polivalentă București și Sindicatul Național Sport și Tineret:

Art. 229 din Codul muncii, defineşte contractul colectiv ca fiind „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Legea Dialogului Social defineşte contractul colectiv de muncă la art.1 lit. i) ca fiind „convenția încheiata în formă scrisă între angajator sau organizația patronală și reprezentanții angajaților, prin care se stabilesc clauze privind drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, in vederea asigurării păcii sociale”.

Fotografia de la finalul întâlnirii, de la stânga la dreapta: Andy Nagy – SNST, Cătălin-Ovidiu Buhăianu-Obuf – Director general CSN Polivalentă și Liviu Ciubotariu – lider SNST Polivalentă.

Sindicatul Național Sport și Tineret: CSN Sala Polivalentă a semnat Contractul colectiv de muncă!