„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

CSM Călărași are primul său Contract colectiv de muncă

Toți salariații din Sport și Tineret au dreptul de a fi apărați prin CCM la nivel de unitate

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călărași a eliberat astăzi, 21 octombrie 2020, dovada înregistrării Contractului de muncă la nivel de unitate – CCM încheiat între Clubul Sportiv Municipal Călărași și Sindicatul Național Sport și Tineret. Pentru o perioadă de doi ani membrii SNST de la această unitate sunt apărați de prevederile contractului, un demers binevenit prin care este asigurat cadrul legal de protecție a membrilor și acordarea unor beneficii.

Dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni.

SNST a obținut în instanță reprezentativitatea la nivel de unitate – CSM Călărași, ulterior a fost transmisă solicitarea de inițiere a procedurii, a avut loc negocierea, au fost semnate documentele și, în final, Contractul a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Codul muncii defineşte contractul colectiv la Art. 229:  „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Sindicatul Național Sport și Tineret: CSM Călărași are primul său Contract colectiv de muncă