„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Contract colectiv de muncă, DJST Ialomița / SNST

2021 - 2023

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița are primul său Contract colectiv de muncă la nivel de unitate, conducerea unității și SNST au o convenție scrisă pentru următorii doi ani.

După ce SNST a obținut în instanță reprezentativitatea la nivelul unității, DJST Ialomița, a fost transmisă solicitarea inițierii negocierii CCM, au avut loc întâlnirile, au fost semnate documentele și astăzi, 12 octombrie 2021, au ajuns la sediu documentele vizate și înregistrate de ITM Ialomița. Dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni.

Codul muncii, defineşte astfel Contractul colectiv de muncă:  „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Cu aceeași dată au intrat în vigoare Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivel de unitate (pentru funcționarii publici) și Acordul pentru membrii SNST-DJST Ialomița, acord încheiat în temeiul dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.

Sindicatul Național Sport și Tineret continuă negocierile pentru încheierea Contractelor colective de muncă la nivelul tuturor unităților din Sport și Tineret. În baza programărilor, urmează negocieri la: DJST, CS, CCS, FSN, CSU, CSN și celelalte grupe SNST.

     ? Adeziune online

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Contract colectiv de muncă, DJST Ialomița / SNST