„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Contract colectiv de muncă – CSM Pitești

Inițierea, negocierea, semnarea și înregistrarea

Clubul Sportiv Municipal Pitești are primul său Contract colectiv de muncă la nivel de unitate, conducerea unității și salariații reprezentați de sindicat au o convenție scrisă pentru următorii doi ani.

După ce SNST a obținut în instanță reprezentativitatea la nivel de unitate – CSM Pitești, a fost transmisă solicitarea inițierii negocierii CCM, au avut loc întâlnirile, au fost semnate documentele și astăzi, 24 iunie 2020, au ajuns la sediu documentele vizate și înregistrate de ITM Argeș.

Art. 229 din Codul muncii, defineşte contractul colectiv ca fiind „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Legea Dialogului Social defineşte contractul colectiv de muncă la art.1 lit. i) ca fiind „convenția încheiata în formă scrisă între angajator sau organizația patronală și reprezentanții angajaților, prin care se stabilesc clauze privind drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, in vederea asigurării păcii sociale”.

În conformitate cu art.143 (2) din Legea nr.62/2011 – Legea Dialogului social, pentru înregistrarea unui Contract colectiv de muncă la nivel de unitate la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) sunt necesare următoarele documente:

  1. contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi;
  2. dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
  3. împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
  4. dovezile de reprezentativitate ale părţilor. În cazul grupului de unităţi constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel, dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor părţii sindicale, conform art. 134 lit. B şi art. 135 alin. (2), partea patronală făcând dovada constituirii grupului de unităţi, conform prevederilor art. 128 alin. (3), în vederea negocierii;

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Contract colectiv de muncă – CSM Pitești