„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie

4 posturi din cadrul Ministerului Sportului

Dacă vreți să deveniți funcționari publici, să lucrați în aparatul central al Ministerului Sportului, vă anunțăm că în perioada următoare vor fi scoase la concurs 4 posturi în aparatul central, prin recrutare pe funcţie publică de execuţie. Mai jos sunt detaliile concursului, descrierea posturilor, bibliografia și tematica necesară:

  • Data de sustinere a probei scrise: 26.07.2022, ora 11:00
  • Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
  • Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Ministerului Sportului, str.Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti
  • Persoană de contact: Anna Maria Niculescu – consilier tel: 021/307.64.49 e-mail: resurse.umane@sport.gov.ro
Informaţiile privind posturile scoase la concurs:
Consilier
Descriere postLocalizare post
Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: SPORTUL DE PERFORMANTA

MINISTERUL SPORTULUI
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI
Consilier
Descriere postLocalizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: SPORTUL DE PERFORMANTA

MINISTERUL SPORTULUI
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI
Consilier
Descriere postLocalizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: SPORTUL DE PERFORMANTA

MINISTERUL SPORTULUI
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI
Consilier
Descriere postLocalizare post
Clasa: I

Grad: principal

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: SPORTUL DE PERFORMANTA

MINISTERUL SPORTULUI
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI
Condiţii de participare
Consilier, clasa I, grad profesional superior (2 funcţii) – Serviciul Sportul de Performanţă
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 7 aniConsilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Sportul de Performanţă
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 5 aniConsilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Sportul de Performanţă
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.
Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;
7. Hotărârea Guvernului nr.25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
9 Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;Tematica:
1. Principiile generale, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale prevăzute de Constituţia României;
2.Organizarea educaţiei fizice şi sportului prevăzută de Legea educaţiei fizice şi sportului;
3. Structurile administraţiei pentru sport prevăzută de Legea educaţiei fizice şi sportului;
4. Structurile sportive prevăzută de Legea educaţiei fizice şi sportului
5. Finanţarea activităţii sportive prevăzută de Legea educaţiei fizice şi sportului;
6. Baza materială pentru activitatea sportivă prevăzută de Legea educaţiei fizice şi sportului;
7. Hotărârea Guvernului nr.25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului – integral;
8. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
9. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
11. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
12. Statutul funcţionarilor publici prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Echipa SNST urează succes tuturor participanților!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie