„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Comisie de disciplină la una dintre subordonatele MTS

S-a dispus cercetarea disciplinară

La solicitarea unui membru de sindicat, astăzi, 16 august 2021, președintele SNST a participat la ședința Comisiei de disciplină de la nivelul unei unități din subordinea MTS.

Reamintim membrilor SNST că, în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, aveți dreptul de a fi asistați de sindicat în cazul în care sunteți cercetat disciplinar.

Legea nr.53/2003, Art.251, alin.4: ” În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.”

Conform modificărilor aduse la Codul muncii de Legea nr.213/2020, există noi dispoziții privind conflictele individuale de muncă:

Extrase: La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opţiuni.

Accesul neîngrădit la justiţie este garantat de lege. În cazul unui conflict individual de muncă, părţile vor acţiona cu bună-credinţă şi vor încerca soluţionarea amiabilă a acestuia.

Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

SNST va desemna un reprezentant pentru apărarea membrilor săi în toate situațiile și ne vom asigura că sunt respectate toate drepturile salariaților. În cazul în care sunteți citat la Comisia de disciplină, nu ezitați să cereți sprijinul sindicatului. Contactați-ne înainte de a vă prezenta la audiere pentru a pregăti împreună apărarea. Stabilim strategia și căile de conciliere cu angajatorul, dacă se ajunge în această situație – cercetarea disciplinară.

Participarea la ședința de cercetarea disciplinară ne oferă posibilitatea de a formula apărări concrete față de faptele imputate ca fiind abateri disciplinare. În situația în care din motive obiective (dovedite) nu puteți participa la ședința de cercetare disciplinară la dată programată, avem posibilitatea formulării unei cereri în scris către comisia de cercetare disciplinară prin care solicităm stabilirea unei alte date la care să fie efectuată cercetarea disciplinară. La această cerere veți atașa dovezile imposibilității de prezentare (acte medicale, bilete de călătorie, etc.) la ședința deja programată.

Ce pedepse riscă salariații care săvârșesc abateri disciplinare?

În cazul în care, în urma cercetării disciplinare, se constată că salariatul a încălcat, într-adevar, normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale, el poate fi sancționat de angajator ca atare. “Pedepsele” permise de Codul muncii sunt:

  • avertismentul scris;
  • retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depași 60 de zile;
  • reducerea salariului de bază și/sau, dupa caz, și a indemnizației de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
  • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Atenție! Amenzile disciplinare sunt interzise. Sancțiunile disciplinare aplicabile sunt limitativ stabilite de Codul Muncii, adică angajatorul nu va putea aplica angajatului indisciplinat alte sancțiuni decât cele prevăzute de lege.

SNST contact: tel/whatsapp: 0742.324.417 / 0784.116.973  e-mail: office@snst.ro

    ✍️ Adeziune online

 *Devenim prioritate prin atitudine!

Echipa SNST

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Comisie de disciplină la una dintre subordonatele MTS