„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

CCM la nivel de grup de unități, publicat în Monitorul Oficial

Nr.4 Partea a V-a, joi 11 august 2022

Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unităţi – Ministerul Sportului înregistrat Ministerul Muncii – D.D.S. a fost publicat în Monitorul Oficial Nr.4 Partea a V-a, joi 11 august 2022.  

Legea dialogului social nr. 62/2011:

Art. 144

(1)Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării lor la autoritatea competentă sau de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.

(2)Contractele colective de muncă la nivel de sectoare de activitate şi grupuri de unităţi, precum şi actele adiţionale la acestea vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, prin grija părţilor semnatare.

Art. 145

(1)Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, inspectoratele teritoriale de muncă vor proceda la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de prezenta lege. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, contractele colective de muncă vor fi restituite semnatarilor pentru îndeplinirea condiţiilor legale.

(2)Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va publica pe pagina de internet contractele colective la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi.

CCM la nivel de grup de unitati (persoanele juridice care angajează forță de muncă și se află în subordinea Ministerului Sportului, unități cuprinse în Anexa nr. 2 la HG nr. 25/2022):

ART.9 Angajatorul este obligat să asigure afişarea prezentului contract colectiv de muncă şi a oricăror alte comunicări, la locurile convenite cu reprezentanţii organizaţiei sindicale semnatare al prezentului Contract colectiv de muncă, astfel încât salariaţii să ia cunoştinţă de conţinutul său.

ART.10 Angajatorul şi sindicatul din unitate, afiliat la organizaţia sindicală semnatară a prezentului Contract colectiv de muncă, sunt obligate să se consulte şi să se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă, în condițiile legii.

Documentele cu privire la Acordurile şi Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi subordonate Ministerului Sportului au fost încărcate pe site Ministerul Sportului, Ministerul Muncii și pe snst.ro sau pot fi descărcate de aici:

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: CCM la nivel de grup de unități, publicat în Monitorul Oficial