„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Apel către toate partidele politice parlamentare – comunicat BNS

BNS a luat act de apelul președinților confederațiilor patronale reprezentative la nivel național reunite în cadrul ACPR, prin care au cerut retragerea proiectului de lege de modificare a Legii 62/2011 privind dialogul social. Drept urmare, Blocul Național Sindical a lansat următorul comunicat: 

Apel către toate partidele politice parlamentare!

Continuați dezbaterile parlamentare și dați votul pentru modificarea Legii dialogului social în această sesiune parlamentară!

Cu amărăciune constatăm că în opinia organizațiilor patronale modificarea Legii 62/2011 în această sesiune parlamentară ar fi inoportună, așa cum în ultimii 8 ani au adresat același tip de mesaj tuturor oamenilor politici aflați la conducerea României. Patronatele consideră că finalizarea acestui demers, în această sesiune parlamentară, ”ar induce tensiuni și / sau reconfigurări structurale cu potențial de a fi exploatate politic”. Le reamintim că în democrație soluțiile la problemele economice și sociale ale unei națiuni sunt soluții politice, date de guverne politice sau de parlamente constituite în baza opțiunilor politice ale cetățenilor.

Regretăm faptul că în comunicatul pe care patronatele l-au asumat se amestecă ca de obicei jumătăți de adevăr și jumătăți de minciună (cel mai adesea minciuni prin omisiune).

Pentru a le reîmprospăta memoria și pentru a fi corecți în comunicarea publică ar trebui să comunicăm tuturor partidelor politice parlamentare, cât și opiniei publice, următoarele:

  1. Este adevărat că CES a avizat nefavorabil propunerea legislativă, aviz comunicat Parlamentului în data de 17.07.2018, dar patronatele omit să menționeze faptul că motivul avizului nefavorabil nu a fost inoportunitatea modificării Legii 62/2011, din contră, avizul CES precizează că modificările aduse nu sunt suficient de semnificative pentru a corecta situația actuală. Mai mult, patronatele fac abstracție de faptul că ulterior avizului CES, atât inițiatorii, cât și membrii comisiei pentru muncă din Senat au modificat substanțial textul inițial, în urma consultării partenerilor sociali. Mai multe dezbateri au avut loc la comisia pentru muncă din Senat și ulterior la Camera Deputaților, dând astfel partenerilor sociali posibilitatea de a-și comunica punctele de vedere.
  2. E adevărat că Senatul României a respins acest proiect de lege pentru modificarea legii dialogului social în ședința din 19.11.2018, dar ar fi trebuit menționat faptul că această situație a fost generată exclusiv de absența unui număr important de senatori în cadrul ședinței de plen în care s-a votat acest proiect. Deși a primit un vot majoritar, fiind lege organică, numărul de voturi nu a fost suficient pentru adoptare. Reamintim de asemenea că avizul Comisiei pentru Muncă din Senat a fost unul favorabil cu modificări.

Și pentru că prin comunicatul lor cei din ACPR își clamează încă o dată disponibilitatea lor pentru a discuta cu organizațiile sindicale în cadrul dialogului bipartit patronate – sindicate, le reamintim următoarele:

  • Actuala lege 62/2011 a fost adoptată fără a fi existat un acord sindicate – patronate în acest sens, fără dezbateri în Parlament, printr-o procedură permisă de Constituția României dar care în opinia noastră a reprezentat un abuz de putere – asumarea răspunderii guvernului.
  • Încă din 2012 am înregistrat la Parlamentul României un amplu pachet de propuneri de modificare a legii 62/2011, propuneri blocate în Parlament prin șantajul exercitat de-a lungul timpului de organizațiile patronale asupra factorilor politici de decizie din România, de la Președinți și Prim miniștrii, lista continuând cu aproape toți liderii politici. În mod constant au amenințat în spațiul public pe oricine a îndrăznit să-și asume modificarea acestei legi.

citește comunicatul BNS aici: dialog social 04.09.2019

Dacă continuăm să contestăm drepturi și libertăți fundamentale ale omului atunci ce trăim noi în acest moment în România nu se mai numește democrație! sursa: www.bns.ro

Inițial, Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), prin Preşedinţii Confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, a solicitat tuturor factorilor responsabili şi partidelor politice să retragă proiectul de modificare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

Semnatarii solicitării sunt reprezentanții Confederaţiei Patronale  „CONCORDIA”, Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.), Patronatului Naţional Român (P.N.R.) și Uniunii Generală a Industriaşilor din România (U.G.I.R.), care s-au întrunit în data de 29 august 2019.

Potrivit acestora, demersul este fundamentat de inoportunitatea modificării legii de către Parlament în context electoral, întrucât ar induce tensiuni şi/sau reconfigurări structurale cu potenţial de a fi exploatate politic.

De asemenea, aceștia subliniază că ACPR nu a solicitat modificarea Legii Dialogului Social dar, în măsura în care există propuneri de modificare din partea sindicatelor, acestea trebuie discutate şi clarificate în cadrul dialogului bipartit patronate-sindicate.

Amintim că proiectul de modificare a Legii dialogului social a fost respins de Senatul României, în ședința din data de 19.11.2018. Consiliul Economic și Social, organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României, a avizat nefavorabil propunerea legislativă pe data de 17.07.2018.

PATRONATELE SE BAZEAZĂ PE:

Principiul O.I.M. al negocierilor colective voluntare, fără reglementarea obligativității negocierii colective la niciun nivel;

Respectarea principiului relativității efectelor contractelor COLECTIVE, efecte erga omnes având doar actele normative, Parlamentul fiind unica autoritate Legiuitoare a ţării, conform art. 61 alin. (1) din Constituția României;

Evitarea unui dezechilibru major între partenerii sociali pentru a nu afecta investițiile companiilor și capacitatea lor de creare de locuri de muncă.

SNST susține apelul BNS pentru modificarea Legii dialogului social în această sesiune parlamentară

Echipa SNST

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Apel către toate partidele politice parlamentare – comunicat BNS

Share on facebook
Distribuie