„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Afla cum poti promova profesional

Conditii, procedura, informatii

In urma multiplelor sesizari privind stagnarea, de ani buni, a promovarilor profesionale, va aducem la cunostinta unele informatii care va pot fi de ajutor.

Atat pentru functionarii publici, cat si pentru personalul contractual, examenele de promovare in grade/trepte se pot organiza conform legii si pe durata stării de alerta, avand in vedere ca promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut se poate realiza prin transformarea postului ocupat, nefiind conditionata de existenta unui post vacant. Art.31, alin (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, prevede urmatoarele: „In situația in care nu exista un post vacant, promovarea personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior.”

Cel mai des invocat motiv pentru refuzul angajatorului de a organiza examenul de promovare  este lipsa aprobarii din partea Ministerului Tineretului si Sportului. Dar legislatia in domeniul functiei publice si al functionarilor publici nu prevede obligativitatea existentei unei aprobari din partea ordonatorului principal de credite in ceea ce priveste organizarea examenului de promovare. Intrucat la nivel de grup de unitati ce functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului nu exista un Regulament comun de organizare si desfasurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale, acesta va trebui intocmit de fiecare unitate in parte si supus spre aprobare  ordonatorului principal de credite.

Autoritatile si institutiile publice pot organiza trimestrial sau semestrial  un concurs/ examen de promovare in grade/trepte profesionale, singura conditie fiind incadrarea in fondurile bugetare alocate.

Pentru a participa la examen  in vederea promovarii in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art.479 alin (1) si alin.(2) si ale art.597 alin.(1), lit.h) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza,
 • sa fi obtinut cel putin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii doi ani de activitate,
 • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii.

Pentru functionarii publici, modalitatile de avansare pot fi: 

 • in grad profesional  (in grad profesional imediat superior celui detinut),
 • in clasa (in urma obtinerii unei diplome de studii de nivel superior, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice),
 • intr-o functie publica de conducere.

Pentru personalul contractual, modalitatile de promovare pot fi:

 • in grad sau treapta profesionala,
 • promovare in functie (pentru care este prevazut un nivel de studii superior),
 • intr-o functie de conducere.

Procedura este transformarea postului din statul de functii in care angajatul este incadrat intr-un post prevazut cu studii superioare de scurta sau de lunga durata, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii, ca urmare a obtinerii unei diplome de nivel superior si a promovarii examenului organizat in acest sens.

IMPORTANT:

 • promovarea in grade/trepte profesionale si promovarea in clasa nu sunt conditionate de existenta unui post vacant,
 • salarizarea dupa promovare se face in conformitate cu prevederile art.39 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

(1) Pana la aplicarea integrala a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare din cadrul institutiei/autoritatii publice in care acesta este numit/incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata.

(2) In situatia in care prin aplicarea alin. (1) nu exista functie similara in plata, nivelul salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, se stabileste prin inmultirea coeficientului prevazut in anexe cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, la care se aplica, dupa caz, prevederile art. 10 privind gradatia corespunzatoare vechimii in munca.

Reamintim membrilor de sindicat ca pot beneficia de consultanta personalizata in ceea ce priveste promovarea profesionala si calculul salarial al functiei detinute. Cei ce doresc pot trimite solicitarea prin email, la adresa snst.contact@yahoo.com si  vor primi raspuns in cel mai scurt timp. Este recomandabil ca pentru orice decizie sau act aditional la contractul de munca incheiat de angajator sa cereti  si un punct de vedere din partea sindicatului, pentru a putea formula eventuale contestatii in termenul prevazut de lege.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Afla cum poti promova profesional

Share on facebook
Distribuie