„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Un nou Secretar general la MTS

Nicoleta Hancia avansează de la SGA la SG

Ministerul Tineretului și Sportului și-a întregit echipa de conducere cu un nou Secretar general. Prin Decizia Premierului Florin Cîțu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 619/23.06.2021, Nicoleta Hancia exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului, pentru o perioadă de 6 luni.

Inițial, Nicoleta Hancia, de profesie jurist, a fost Director general la Direcția Generală Juridică și Patrimoniu din Ministerul Tineretului și Sportului apoi, în data de 13 iulie 2020, a fost numită Secretar general adjunct al MTS. Prin decizia Premierului a fost eliberată din funcția deținută pentru a putea fi numită SG, cu aceeași dată.

Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt următoarele:

a) coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul ministerului și asigură legătura operativă dintre ministru și conducătorii tuturor compartimentelor din minister și unitățile subordonate, precum și legătura cu celelalte autorități și organe ale administrației publice;

b) primește și transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative inițiate de minister și asigură avizarea proiectelor actelor normative primite de la alți inițiatori;

c) urmărește și gestionează procedurile de avizare, aprobare și publicare, după caz, ale actelor normative aprobate de Guvern, care au fost inițiate de minister;

d) monitorizează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina ministerului și dispune măsuri pentru realizarea lor conform normelor specifice;

e) monitorizează implementarea politicilor de personal și respectarea principiilor privind managementul resurselor umane în cadrul instituției;

f) îndeplinește alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.

Nicoleta Hancia este licenţiată în ştiinţe juridice, a urmat un masterat în Dreptul Afacerilor Europene și are o experiență bogată în Administrația publică unde a deținut mai multe funcții de conducere: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (20 august 2012 – 6 iunie 2016 şi 20 ianuarie 2017 – 2 decembrie 2019); Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (7 iunie 2016 – 20 ianuarie 2017); Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (26 septembrie 2011 – 20 august 2012) – Direcţia Generală Autoritatea de Management Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (1 iunie 2005 – 26 septembrie 2011) vezi C.V.

Îi dorim succes în noua funcție și sperăm să avem o colaborare cât mai bună.

Echipa SNST

Sindicatul Național Sport și Tineret: Un nou Secretar general la MTS