„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST și EUROPOL, parteneri ANAD

Proiect de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante în Sport

Agenția Națională Anti-Doping, în colaborare cu Sindicatul Național Sport și Tineret – SNST și Sindicatul Polițiștilor Europeni – EUROPOL, organizează un workshop gratuit, cu tema „Educația în Anti-Doping” în care vor fi identificate instrumentele și metodele de lucru specifice destinate conturării inițiativelor legislative din domeniul educației anti-doping.

La acest eveniment, sunt invitați:

  • sportivii,
  • personalul asistent al sportivilor
  • persoane implicate în activitatea sportivă,
  • profesorii de sport,
  • personalul medical ce activează în sport,
  • ofițerii de control doping.

​Workshopul se desfășoară la Oradea în perioada 10-12 noiembrie, iar înscrierea se face prin intermediul poca@anad.gov.ro până pe 29 octombrie. Locurile sunt limitate.

Împreună susținem un #SportCurat!

Evenimentele sunt susținute de Agenția Națională Anti-Doping prin Proiectul „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

La acest eveniment, sunt invitați membrii SNST și EUROPOL din Oradea.

Înscrierea la workshop se face cu maximum 7 zile înainte de începerea acestuia. În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți lista persoanelor interesate și datele de contact ale acestora pe poca@anad.gov.ro sau la telefon 0722 580 597 – persoană de contact Claudia Timnea.  Toate detaliile organizatorice necesare, precum și sala de evenimente în care se va desfășura workshopul, vor fi trimise înscrișilor înainte de eveniment. Menționăm că, în cadrul evenimentului, cheltuielile de cazare și transport (pe o rază de 150 de kilometri) sunt suportate de către Agenția Națională Anti-Doping.

Workshopul este susținut de Agenția Națională Anti-doping prin Proiectul „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa Prioritară 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente) și de la bugetul de stat de care instituția beneficiază. Astfel, ANAD beneficiază, pe o perioadă de 36 de luni (03.12.2019 – 02.12.2022), de o finanțare nerambursabilă în valoare de 12,972,553.40 lei (din care 10.894.851,50 lei cofinanțare asigurată de Uniuniea Europeană și 1.818.250,83 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național). Obiectivul proiectului este îmbunătățirea planificării strategice, a managementului calității și performanței și sistematizarea fondului activ al legislației de referință, iar scopul acestuia este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optiminează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri. Mai multe informații sunt pe pe site-ul www.anad.gov.ro, secțiunea „Proiect POCA”.

SNST / EUROPOL / ANAD

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST și EUROPOL, parteneri ANAD