„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST la Prefectura Județului Călărași

Joi, 14.02.2019, președintele SNST a fost primit în audiență la prefectul județului Călărași, domnul George Iacob.

La următoarea Comisie de dialog social din cadrul Prefecturii Județului Călărași Sindicatul Național Sport și Tineret va participa prin reprezentantul său.

Mesajul Prefectului

Misiunea Instituţiei Prefectului – Judeţul Călărași este respectarea Constituţiei şi a legilor ţării, întărirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului, promovarea interesului naţional, întărirea ordinii şi securităţii sociale, având la bază politicile guvernamentale, aspiraţiile şi interesele legitime ale cetăţenilor.  Valorile instituţionale după care ne ghidăm în activitatea noastră sunt legalitatea – respectarea  legii cu maximum de responsabilitate şi angajament, flexibilitatea – capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul extern în schimbare, transparenţa – aptitudinea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi corectă despre activităţile noastre, neutralitatea politică – servirea interesului cetăţeanului fără o abordare de natură politică, eficienţa – utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii unui impact maxim şi responsabilitatea – interesul public stă în centrul activităţii pe care o desfăşurăm.

George IACOB,
Prefectul județului Călărași

Este nevoie ca problemele cu care se confruntă membrii Sindicatului Național Sport și Tineret din toată țara să fie aduse în atenția autorităților locale, iar descentralizarea va face obligatorie o mai bună comunicare cu factorii decidenți. SNST este interesat de felul în care se va face transferul competențelor și preluarea personalului de către administrația publică locală, cu respectarea drepturilor membrilor de către viitorii angajatori și, pentru aceasta, în perioada următoare vor avea loc întâlniri în teritoriu, la primării, consiliile județene și la prefecturi.

Acordul colectiv la nivel de grup de unități încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Sindicatul Național Sport și Tineret prevede la art.8 pct.5: “În urma procesului de descentralizare a competențelor din domeniile tineret şi sport, se recunoaște dreptul reprezentanților organizației semnatare a prezentului acord de a urmări la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaților, membrii ai Sindicatului Național Sport și Tineret, prevăzute în contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST la Prefectura Județului Călărași

Share on facebook
Distribuie