„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST la Ministerul Muncii

Sport, Familie și Tineret

În urma solicitării SNST, astăzi a avut loc întrevederea cu ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Constantin Budai. La sediul din strada Dem.I.Dobrescu s-a discutat despre salarizarea din Sport și Tineret, inechitățile existente și măsurile ce trebuie luate. Sunt multe aspecte asupra cărora vom reveni, cerem soluții de la toți factorii decizionali și rămânem atenți la procesul de predare/primire a personalului de la MS la MFTES.

Sindicatul Național Sport și Tineret reprezintă salariații funcționari publici și personalul contractual din cadrul Ministerului Sportului, Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și unitățile subordonate (direcțiile pentru sport / tineret, casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, complexurile sportive naționale, cluburile sportive municipale, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport și Muzeul Sportului; SNST are membri și în școli gimnaziale, licee / cluburi sportive școlare și Federaţii Sportive Naţionale.

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST la Ministerul Muncii