„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST câștigă la Curtea de Apel București

Anularea Deciziei angajatorului / Repunerea în funcție a salariatei

În urma Apelului înregistrat la Curtea de Apel București, a rămas definitivă Hotărârea prin care, la cererea SNST, instanța a hotărât anularea Deciziei emise de Casa de Cultură a Studenților București, o decizie ilegală dată fără acordul salariatei, membră de sindicat.

În fapt, colega noastră G.I. de la CCS București a sesizat SNST cu privire la situația abuzivă și ilegală cu care se confrunta la locul de muncă. Directoarea CCSB de la acea vreme se purta ca și cum era stăpână pe propria ei moșie și credea că poate face orice ilegalități doar pentru că avea susținerea partidului și a ministrului MFTES de atunci.

Deși membra noastră este încadrată în funcție prin examen, a fost mutată de “directoarea – patroană la SRL-ul de familie” într-un alt departament și i-au fost schimbate atribuțiile/felul muncii în mod unilateral, fără acordul salariatului.

SNST s-a adresat instanței cu cererea de anularea a acestei decizii abuzive și ilegale, iar Tribunalul București a admis solicitarea sindicatului. După Apelul de la C.A.București, hotărârea instanței a rămas definitivă și a fost anulată Decizia nr. 143/06.09.2022 emisă de CCS București (Dosar nr. 28198/3/2022).

Potrivit art. 41 alin. (1) din Codul muncii, „contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților”, iar potrivit art. 17 alin. (5) din Codul muncii, “orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil”.

Scopul avut în vedere de legiuitor la edictarea acestor dispoziții legale a fost acela de a asigura securitatea și stabilitatea raporturilor de muncă, precum și o reală protecție a salariatului împotriva eventualelor abuzuri ale angajatorului, care, în lipsa unor astfel de norme, i-ar putea modifica în mod discreționar, oricând, orice element esențial al contractului individual de muncă – felul muncii , locul de muncă, salariul.

Prin prisma acestor norme legale imperative, acordul de modificare a contractului individual de muncă trebuie să fie unul expres, nu tacit sau subînțeles, și să fie consemnat într-un act adițional la contractul individual de muncă, semnat de ambele părți și înregistrat în registrul de evidență a salariaților.

SNST susține pe toate căile acțiunile de contestare a deciziilor ilegale date de angajatori. Vă recomandăm să nu acceptați încălcări ale drepturilor și să cereți respectarea prevederilor Legii 53/2003 – Codul muncii / OUG 57/2019 – Codul administrativ, adresați-vă sindicatului în toate situațiile în care sunteți victima unui abuz cu privire la relațiile de muncă.

Înscrieri la următoarele cursuri de formare

  ? Adeziune online

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST câștigă la Curtea de Apel București