„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la nivel de unitate

iulie 2021 - iulie 2023

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București are primul său Contract colectiv de muncă la nivel de unitate, CCM care apără și promovează interesele ambelor părți și are valoare normativă, funcționând ca un cod al muncii valabil doar pentru semnatari. De acum, salariații DSTMB sunt protejați prin prevederile CCM, care a fost încheiat pentru o perioadă de doi ani – 2021/2023.

Inspectoratul Teritorial de Muncă București a transmis confirmarea înregistrării Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate încheiat între Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și Sindicatul Național Sport și Tineret:

Toți salariații din Sport și Tineret au dreptul de a fi apărați prin CCM la nivel de unitate

SNST a obținut în instanță reprezentativitatea la nivel de unitate – DSTMB, ulterior a fost transmisă solicitarea de inițiere a procedurii, a avut loc negocierea, au fost semnate documentele și, în final, Contractul a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Codul muncii defineşte contractul colectiv la Art. 229:  „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Cu aceeași dată au intrat în vigoare Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivel de unitate (pentru funcționarii publici) și Acordul pentru membrii SNST-DSTMB, acord încheiat în temeiul dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.

   ?Adeziune online

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la nivel de unitate