„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la Baia Mare

CCM 2023-2025 / CSM Baia Mare - SNST

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș a eliberat dovada înregistrării Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, document semnat de Clubul Sportiv Municipal Baia Mare și Sindicatul Național Sport și Tineret. Pentru o perioadă de doi ani membrii de sindicat din cadrul CSM vor fi apărați de prevederile CCM, un demers binevenit prin care este asigurat cadrul legal de protecție a membrilor și acordarea unor beneficii. Dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia va fi prelungită până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

CSM BAIA MARE

 • Anul înfiinţării: 1957
 • Denumiri: Club Sportiv Muncitoresc Baia Mare (1957-1990), Club Sportiv Municipal Baia Mare (din 1990)
 • Culori: roşu – albastru
 • Secţii: Atletism, Culturism, Judo, Sambo, Înot, Tir, Radioamatorism, Rugby
 • Sediu: Bd. Unirii nr. 14A, tel. (+4) 0262 223790, fax. (+4) 0262 223777, mob. (+4) 0740 194263,
 • CSM Baia Mare

Legea 367/2022 privind dialogul social / Dispoziţii generale, extrase:

 • reprezentativitate – atribut al organizaţiilor sindicale sau al organizaţiilor patronale dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituţionalizat;
 • recunoaştere reciprocă – acordul voluntar prin care partenerii sociali îşi recunosc unul altuia legitimitatea în vederea stabilirii unui demers comun;
 • contract colectiv de muncă – convenţia încheiată în formă scrisă între angajator/organizaţia patronală, pe de o parte, şi angajaţi/lucrători reprezentaţi prin organizaţii sindicale;
 • acord colectiv – convenţia încheiată în formă scrisă între autoritatea sau instituţia publică centrală/locală, reprezentată prin conducătorul acesteia, şi funcţionarii publici ori funcţionarii publici cu statut special din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective;
 • acord – orice formă de înţelegere încheiată în formă scrisă între partenerii sociali şi care produce efecte numai între părţile semnatare.

  ? Membrii SNST sunt asigurați

*SNST este reprezentativ:

 • la nivel de unități prin hotărâri ale instanțelor,
 • la nivel de sector de activitate prin afilierea la Federația PUBLISIND,
 • la nivel de grup de unități prin afilierea la Federația PUBLISIND.

Reprezentativitatea constatată anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produce efectele până la expirarea termenului pentru care a fost constatată prin hotărâre judecătorească.

Contractele colective de muncă în vigoare, încheiate în baza Legii dialogului social nr. 62/2011, îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

SNST continuă negocierile pentru încheierea Contractelor colective la nivelul tuturor unităților / grupelor afiliate Sindicatului Național Sport și Tineret, obiectivul propus este acela de a avea CCM în toate grupele. Tot mai mulți colegi se regăsesc în mesajele şi acţiunile noastre şi se alătură echipei, zilnic primim cereri de aderare la organizație. ? Adeziune online   sau   descarcă Adeziunea

 ? Drepturi plătite retroactiv  

? Membrii SNST sunt asigurați

? Obligația de egalizare a salariilor

? Sporul pentru condițiile de muncă

? Decizie de egalizare la nivel maxim

? Angajatorul obligat să acorde drepturi retroactiv

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la Baia Mare